Phân hệ CRM

Quản lý quan hệ khách hàng (Client relationship management) là một phần tất yếu của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mang lại cho công ty cơ hội kinh doanh và lợi nhuận. Trò chuyện với khách hàng mới và duy trì mối quan hệ lành mạnh tuyệt vời với khách hàng hiện tại sẽ tăng lợi nhuận cho công ty của bạn. Nền tảng Odoo cung cấp sự cung cấp cho cả hai điều này với các khía cạnh quản lý nâng cao và các công cụ có sẵn để thực hiện các hoạt động quan hệ Khách hàng khác nhau với khách hàng tiềm năng và những người trung thành.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Odoo CRM đi kèm với các tính năng nâng cao khác nhau của hoạt động công ty sẽ thúc đẩy khách hàng chuyển sang công ty. Một số trong số này là:


Trang tổng quan nâng cao

Bảng điều khiển Odoo CRM là màn hình chính nâng cao cung cấp các hoạt động tạm thời giải quyết tất cả các khía cạnh của quản lý quan hệ khách hàng của công ty. Dữ liệu trong trang tổng quan có thể được lọc, sắp xếp và nhóm theo các tùy chọn mặc định và tùy chỉnh khác nhau có sẵn. Ngoài ra, các thông số xem của nền tảng Odoo cho phép người dùng xem dữ liệu trong bảng điều khiển dưới nhiều thông số khác nhau.


Lập lịch hoạt động

Nền tảng Odoo cho phép người dùng lên lịch và tiến hành các hoạt động khác nhau với các khách hàng tiềm năng có được để biến họ thành khách hàng đáng tin cậy. Các hoạt động như cuộc họp, cuộc gọi, email và những hoạt động được thực hiện tùy chỉnh khác có thể được lên kế hoạch và lên lịch dựa trên lịch.


Ưu tiên

Nền tảng Odoo cung cấp quyền ưu tiên cho người dùng đối với các địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng khác nhau có sẵn dựa trên hệ thống gắn dấu sao. Điều này sẽ chỉ ra tất cả những người dùng ưu tiên hoặc khách hàng tiềm năng và cách quan trọng hơn là hành động theo khách hàng tiềm năng tương ứng ban đầu để mua lại doanh nghiệp của họ.


Tùy chỉnh cảnh báo

Người dùng có thể tùy chỉnh các cảnh báo khác nhau về khách hàng tiềm năng và các cơ hội kinh doanh để thông báo cho nhân viên về những cơ hội có sẵn. Các cảnh báo này có thể được tùy chỉnh dựa trên các thông số khác nhau dựa trên các thuật ngữ kinh doanh của hoạt động.


Làm giàu cơ hội

Module Odoo cung cấp một tùy chọn nâng cao bổ sung cho người dùng để làm phong phú thêm khách hàng tiềm năng của họ. Điều này sẽ cho phép người dùng đánh dấu thông tin liên hệ của khách hàng dựa trên ID email có sẵn.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!