Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Bạn có thể có nhiều khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như: trang web, mạng internet, facebook .. Và tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội, cũng như tạo thêm khách hàng tiềm năng từ email, và website của công ty bạn.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 02/11/2021

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Hệ thống có thể tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội, cần thêm một bước đánh giá chất lượng trước khi chuyển Khách hàng tiềm năng thành Cơ hội và chỉ định cho những nhân viên bán hàng phù hợp.

Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.

Cấu hình

Để tính năng này hoạt động, hãy chuyển đến Cài đặt CRM ‣ Cấu hình ‣ và kích hoạt tính năng Khách hàng tiềm năng.


 

Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Khách hàng tiềm năng trong Khách hàng tiềm năng nơi chúng sẽ tổng hợp lại.

Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khi bạn nhấp vào Khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có tùy chọn chuyển đổi cơ hội đó thành cơ hội và quyết định xem nó có nên được chỉ định cho cùng một nhóm bán hàng/ nhân viên hay không và bạn có cần tạo khách hàng mới hay không.


 

Nếu bạn đã có cơ hội với khách hàng đó, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn hợp nhất với cơ hội đó. Theo cách tương tự, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn liên kết với khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.


 

Cơ hội hợp nhất

Odoo cũng sẽ tự động đề xuất các cơ hội hợp nhất nếu họ có cùng địa chỉ email. Khi hợp nhất các cơ hội, Odoo sẽ gộp thông tin vào cơ hội được tạo trước, ưu tiên những thông tin có mặt trên cơ hội đầu tiên.

Không có thông tin nào bị mất: dữ liệu từ cơ hội khác được đăng nhập vào trò chuyện và các trường thông tin để dễ dàng truy cập.


Bạn có tự tìm thấy bản sao không,… bạn cũng có thể hợp nhất các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng ngay cả khi hệ thống không đề xuất.

Đây là cách thực hiện, từ chế độ xem danh sách. Chọn cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng bạn muốn hợp nhất và nút hành động sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thể chọn hợp nhất.
Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi đến sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong quy trình của kênh bán hàng mặc định.

Định cấu hình bí danh email

Mỗi nhóm bán hàng có thể có bí danh email riêng để tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội tự động được gán cho nhóm đó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn quản lý một số nhóm bán hàng với các quy trình kinh doanh cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy cấu hình của các nhóm bán hàng trong Cấu hình ‣ Nhóm Bán hàng .


 

Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ trang liên hệ trên trang web của bạn

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội trong quá trình.

Sử dụng liên hệ với chúng tôi trên trang web của bạn

Trước tiên, bạn nên truy cập ứng dụng trang web của mình.

Với ứng dụng CRM được cài đặt, bạn được hưởng lợi từ biểu mẫu liên hệ sẵn sàng sử dụng trên trang web Odoo của bạn, biểu mẫu này sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội.


 

Để thay đổi sang một kênh bán hàng cụ thể, hãy chuyển đến Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt trong Liên hệ, bạn sẽ tìm thấy thông tin Biểu mẫu liên hệ và nơi thay đổi Kênh bán hàng hoặc Nhân viên bán hàng .


 

Tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội

Khi sử dụng biểu mẫu liên hệ, bạn nên sử dụng bước kiểm tra tiềm năng trước khi chỉ định cơ hội cho những người bán hàng phù hợp. Để làm như vậy, hãy kích hoạt Khách hàng tiềm năng trong cài đặt CRM và tham khảo Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội .

Gửi báo giá

Khi bạn đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Odoo.


Tạo một bảng báo giá mới

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá mới , nút này sẽ đưa bạn vào menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình.Bạn sẽ tìm thấy tất cả các báo giá của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu Báo giá trên trang đó.

Đánh dấu Thành công/ Thất bại

Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình là Thành công hay thất bại để tiếp tục tiến trình.

Nếu bạn đánh dấu chúng là đã thắng, chúng sẽ chuyển đến cột Thành công trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là Thất bại, chúng sẽ được lưu trữ. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!