Cách sử dụng tên miền website

Theo mặc định, phiên bản Odoo Online và trang web của bạn có tên miền .odoo.com , cho cả URL và email. Nhưng bạn có thể thay đổi thành tùy chỉnh (ví dụ: www.yourcompany.com).

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

 

Một tên miền tốt là gì

Địa chỉ trang web của bạn cũng quan trọng đối với thương hiệu của bạn như tên của doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn, vì vậy hãy suy nghĩ về việc thay đổi nó cho một miền thích hợp. Dưới đây là một số mẹo:

  • Đơn giản và rõ ràng

  • Dễ nhớ và đánh vần

  • Càng ngắn càng tốt

  • Tránh các ký tự đặc biệt

Cách mua tên miền

Mua tên miền của bạn tại một công ty đăng ký tên miền phổ biến. 
Các bước để mua một tên miền khá đơn giản. Trong trường hợp có vấn đề, hãy liên hệ SkyERP để được trợ giúp

Hãy mua một máy chủ email để có địa chỉ email sử dụng tên miền của bạn. Tuy nhiên, đừng mua thêm bất kỳ dịch vụ nào để tạo hoặc lưu trữ trang web của bạn. Đây là công việc của SkyERP Odoo!

Cách bật SSL (HTTPS) cho phiên bản Odoo của tôi

Cho đến gần đây, người dùng Odoo cần sử dụng nhà cung cấp dịch vụ CDN bên thứ ba như CloudFlare để kích hoạt SSL.

Nó không còn bắt buộc nữa: Odoo tự động tạo chứng chỉ cho bạn, sử dụng tích hợp với Let's Encrypt Certificate Authority và giao thức ACME . Để có được điều này, chỉ cần thêm tên miền của bạn vào cổng thông tin khách hàng của bạn (một chứng chỉ riêng biệt được tạo cho mỗi tên miền được chỉ định).

Cảnh báo: 

Xin lưu ý rằng quá trình tạo chứng chỉ có thể mất đến 24 giờ.

Nếu bạn đã sử dụng CloudFlare hoặc một dịch vụ tương tự, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó hoặc chỉ cần thay đổi cho Odoo. Sự lựa chọn là của bạn.

Làm cách nào để đảm bảo rằng tất cả các URL của tôi đều sử dụng miền tùy chỉnh của tôi?

Để thiết lập URL gốc của trang web của bạn và của tất cả các liên kết được gửi trong email, bạn có thể yêu cầu quản trị viên cơ sở dữ liệu của mình (bất kỳ người dùng nào trong nhóm Cài đặt ) thực hiện đăng nhập từ màn hình đăng nhập. Nó đơn giản như vậy!

Nếu bạn muốn làm điều đó theo cách thủ công, hãy chuyển đến Cài đặt ‣ Kỹ thuật ‣ Thông số hệ thống . Tìm mục nhập có tên web.base.url(bạn có thể tạo nếu mục nhập đó không tồn tại) và nhập URL đầy đủ của trang web của bạn, chẳng hạn như https://www.myodoowebsite.com.

Cảnh báo

URL phải bao gồm giao thức ( https://hoặc http://) và không được kết thúc bằng dấu gạch chéo ( /).

Nếu bạn muốn chặn cập nhật URL gốc khi quản trị viên đăng nhập, bạn có thể thêm Thông số hệ thống được gọi web.base.url.freeze với giá trị được đặt thành True.

Trang web của tôi được Google lập chỉ mục hai lần

Nếu bạn thiết lập tên miền tùy chỉnh mydomain.com cho mydatabase.odoo.com , Google sẽ lập chỉ mục trang web của bạn dưới cả hai tên. Đây là một hạn chế của nền tảng đám mây Odoo /

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!