Thêm ngôn ngữ cho website

Ngoài việc tạo các trang web hiện đại tuyệt vời, Odoo cung cấp cho bạn khả năng dịch nó sang các ngôn ngữ khác nhau.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Khi trang web của bạn được tạo, bạn có chuyển nó sang nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy thích.

Bạn chỉ có thể thay đổi ngôn ngữ trang web của mình theo cách thủ công, hãy làm theo bước tiếp theo.

Bây giờ hãy truy cập trang web của bạn. Ở góc dưới cùng bên phải của trang, nhấp vào Thêm ngôn ngữ .


 

Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch trang web của mình và sau đó nhấp vào Tải.


 

Bạn sẽ thấy Bây giờ, bên cạnh tiếng Việt còn có tiếng Anh, có nghĩa là trang cho bản dịch đã được tạo. Bạn cũng có thể thấy rằng một số văn bản đã được dịch tự động.


 

Để dịch nội dung của trang web, hãy nhấp vào Dịch (ở đây là Translate vì chúng tôi muốn dịch trang web sang tiếng Anh).

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!