Sử dụng trung tâm sản xuất (Work center)

Đối với nhiều công ty sản xuất, một vấn đề chung là phải sản xuất đồng thời một số sản phẩm thường được sản xuất tại cùng một trung tâm làm việc (Work Center). Nếu trong thực tế, nhân viên có thể sản xuất hàng hóa tại một trung tâm làm việc khác thì không hề đơn giản. Bạn cần theo dõi công việc: trung tâm làm việc nào đã được sử dụng và khi nào, để bạn có thể lên lịch bảo trì một cách hiệu quả.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Với Odoo, bạn có thể định cấu hình nó để có thể theo dõi các đơn đặt hàng sản xuất và nhân viên của bạn có một trung tâm sản xuất thay thế để sử dụng.

Bằng cách này, quy trình của bạn trở nên hiệu quả hơn và thời gian không hiệu quả sẽ ít được chú ý hơn.

Định cấu hình Trung tâm sản xuất của bạn

Điều đầu tiên cần làm là chuyển đến cài đặt ứng dụng Sản xuất . Sau đó, kích hoạt tính năng Lệnh làm việc và nhấn lưu.


 

Bây giờ, hãy chuyển đến menu Năng lực sản xuất trong Dữ liệu chính và tạo hai Công đoạn sản xuất mới mới. Thêm Công đoạn sản xuất thứ hai thay thế Công đoạn sản xuất thứ nhất và ngược lại.


 

Bước tiếp theo là tạo Quy trình sản xuất của bạn . Thêm Công đoạn sản xuất của bạn và một thao tác vào nó trước khi lưu.


 

Sau đó, bạn có thể tạo Định mức nguyên vật liệu của mình và thêm các thành phần và định tuyến vào đó.


 

Tạo Lệnh làm việc của bạn

Bây giờ mọi thứ đã được định cấu hình, bạn có thể tạo Lệnh sản xuất của mình . Chuyển đến menu Lệnh sản xuất và nhấn Tạo . Ở đó, thêm sản phẩm của bạn và lập kế hoạch. Trong danh sách Lệnh sản xuất công việc , bạn có thể tìm thấy nó đã sẵn sàng để lắp ráp.


 

Mỗi Lệnh làm việc mới , sẽ được tạo trước khi kết thúc lệnh đầu tiên, sẽ được lên lịch tại trung tâm làm việc thay thế mà bạn đã định cấu hình.

Ghi chú

Hãy nhớ rằng, nếu bạn thêm thời gian sau khi sản xuất cho trung tâm sản xuất của mình, bạn có thể có các đơn đặt hàng công việc được lên lịch cho trung tâm sản xuất thay thế của mình ngay cả khi đơn đặt hàng thông thường là miễn phí.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!