Tạo BoM nguyên vật liệu

Một BoM nguyên vật liệu là một tài liệu định lượng của mỗi thành phần cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh. Nó cũng bao gồm các bước định tuyến và các bước riêng lẻ của quá trình sản xuất.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Với Odoo, bạn có thể liên kết nhiều BoM với mỗi sản phẩm và sử dụng nó để mô tả nhiều biến thể của chúng. Tuy nhiên, mỗi BoM sẽ chỉ được liên kết với một sản phẩm.

Tính năng này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn.

Thiết lập BoM

Bạn có thể sử dụng BoM mà không cần định tuyến. Bạn sẽ sử dụng điều này nếu bạn chọn chỉ quản lý các hoạt động sản xuất của mình bằng cách sử dụng các đơn đặt hàng sản xuất. Nói cách khác, bạn chọn thực hiện quy trình sản xuất của mình trong một bước và không theo dõi các bước mà sản phẩm phải trải qua.

Trước khi tạo BoM , bạn phải tạo ra sản phẩm bằng BoM và ít nhất là một trong các thành phần. Chuyển đến menu Sản xuất ‣ Sản phẩm -> Định mức nguyên vật liệu và tạo cả thành phẩm và thành phần.

Sau khi hoàn tất, hãy chuyển đến menu Hóa đơn vật liệu trong Dữ liệu chính . Bây giờ, hãy tạo ra nó. Chọn sản phẩm từ menu thả xuống và thêm các thành phần và số lượng của bạn. Trong trường hợp này, hãy giữ loại BoM mặc định , là Sản xuất Sản phẩm này .


 

Cảnh báo

Vị trí đích không được là một vị trí phế liệu. Vị trí phế liệu là nơi bạn đặt những sản phẩm mà bạn không cần.

Sử dụng cùng một BoM để mô tả các Biến thể

Như đã nói ở trên, bạn có thể sử dụng BoM cho các Biến thể Sản phẩm . Về cơ bản nó giống như đối với sản phẩm tiêu chuẩn.

Nếu BoM của bạn chỉ dành cho một biến thể, thì hãy chỉ định biến thể nào trong trường Biến thể sản phẩm . Nếu không, hãy chỉ định biến thể mà nó được sử dụng trên mỗi dòng thành phần. Bạn có thể thêm một số biến thể cho mỗi thành phần.


 

Thêm một định tuyến

Bạn có thể thêm định tuyến vào BoM của mình . Bạn sẽ làm điều này nếu bạn cần xác định một loạt các hoạt động được yêu cầu bởi quy trình sản xuất của bạn. Để sử dụng nó, hãy bật tính năng Lệnh làm việc trong cài đặt ứng dụng Sản xuất .


 

 Ghi chú

Mỗi BoM chỉ có thể có một định tuyến trong khi mỗi định tuyến có thể được sử dụng nhiều lần.

Bây giờ bạn đã tạo định tuyến của mình, hãy thêm nó vào BoM của bạn . Bạn có thể chọn khi nào, trong các hoạt động công việc, các thành phần của bạn được sử dụng bằng menu thả xuống.

 

Thêm sản phẩm phụ

Trong Odoo, một sản phẩm phụ của bất kỳ sản phẩm được sản xuất bởi một Hoạt động sản xuất ngoài các sản phẩm chính.

Để thêm các sản phẩm phụ vào BoM , trước tiên bạn cần kích hoạt chúng từ cài đặt ứng dụng Sản xuất .


 

Khi tính năng được bật, bạn có thể thêm Sản phẩm phụ vào BoM của mình . Bạn có thể thêm bao nhiêu Sản phẩm phụ tùy thích. Chỉ cần ghi nhớ rằng bạn cần đăng ký trong quá trình vận hành sản phẩm phụ của bạn được sản xuất.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!