Phí sử dụng SkyERP

Phí này dành cho server duy trì hệ thống SkyERP - Odoo trên hạ tầng SkyERP Cloud

Cloud 1

499.000

đ/tháng

 • 1 tài khoản
 • 2GB không gian lưu trữ
 • 2GB băng thông
 • 1 Bản sao lưu
 • Không bảo mật SSL
 • Không tuỳ chỉnh

Cloud 2

999.000

đ/tháng

 • 10 tài khoản
 • 10 GB không gian lưu trữ
 • 100 GB băng thông
 • 2 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Không tuỳ chỉnh

Cloud 3

1.999.000

đ/tháng

 • 25 tài khoản
 • 25 GB không gian lưu trữ
 • 250 GB Băng thông
 • 3 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Upload module tuỳ chỉnh

Cloud 4

5.999.000

đ/tháng

 • 75 tài khoản
 • 75 GB không gian lưu trữ
 • 750 GB băng thông
 • 30 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Upload module tuỳ chỉnh

Cloud 5

19.999.000

đ/tháng

 • 300 tài khoản
 • 300 GB không gian lưu trữ
 • 1 TB băng thông
 • 30 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Upload module tuỳ chỉnh

Cloud 6

Liên hệ


 • Không hạn chế tài khoản
 • Không hạn chế không gian lưu trữ
 • Không hạn chế  băng thông
 • Không hạn chế số Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Upload module tuỳ chỉnh

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!