TTV Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC TTV Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC TTV
 • Ngành: Cung ứng nhân lực và cho thuê lao động
 • Website:vieclamttv.vn
 • Năm thực hiện: 2021

Thách Thức

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực TTV, hoạt động uy tín trong lĩnh vực cung ứng nhân lực và cho thuê lao động trên toàn quốc, gặp phải nhiều thách thức trong việc quản lý hiệu quả các quy trình từ CRM, bán hàng, dự án, kế toán tài chính đến nhân sự. Công ty cần một hệ thống ERP toàn diện để tích hợp và tối ưu hóa các quy trình này, đảm bảo tính hiệu quả và chính xác trong hoạt động.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên phiên bản Odoo Community Version 13.0 cho TTV, bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • CRM: Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng giúp theo dõi và quản lý các mối quan hệ với khách hàng, từ khâu tiếp cận đến chăm sóc khách hàng.
 • Bán Hàng: Tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ việc lập đơn hàng đến theo dõi và quản lý giao dịch với khách hàng.
 • Quản Lý Dự Án: Hệ thống quản lý dự án giúp theo dõi tiến độ, quản lý nguồn lực và đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình kế toán tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Nhân Sự: Hệ thống quản lý nhân sự tích hợp giúp quản lý hồ sơ nhân viên, lương thưởng, và các chính sách nhân sự khác.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho TTV:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình CRM, bán hàng, dự án, kế toán tài chính và nhân sự được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Cải Thiện Quản Lý Nhân Sự: Hệ thống quản lý nhân sự hiện đại giúp theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, lương thưởng, và các chính sách nhân sự một cách hiệu quả.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Kế Toán: Hệ thống kế toán tài chính tự động giúp tối ưu hóa quy trình kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ: Hệ thống CRM và quản lý dự án giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng và đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ TTV trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý cung ứng nhân lực và cho thuê lao động, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực cung ứng nhân lực và cho thuê lao động trên toàn quốc.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
ZEN PLAZA Tối Ưu Hóa Quản Lý Tòa Nhà với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay