ZEN PLAZA Tối Ưu Hóa Quản Lý Tòa Nhà với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: CÔNG TY TNHH ZEN PLAZA Tối Ưu Hóa Quản Lý Tòa Nhà với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: CÔNG TY TNHH ZEN PLAZA
 • Ngành: Quản lý Tòa nhà
 • Website:zenplaza.com.vn
 • Năm thực hiện: 2021

Thách Thức

Công ty ZEN PLAZA, chuyên về quản lý tòa nhà, đối mặt với nhiều thách thức trong việc tích hợp và quản lý hiệu quả các quy trình từ mua hàng, kho, quản trị dự án, bán hàng đến kế toán tài chính. Công ty cần một hệ thống ERP đồng bộ và hiệu quả để đảm bảo các hoạt động quản lý tòa nhà được thực hiện một cách tối ưu.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên phiên bản Odoo Community Version 13.0 cho ZEN PLAZA, bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • Mua Hàng: Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình mua sắm từ việc lập đơn hàng đến kiểm tra và nhận hàng.
 • Quản Lý Kho: Hệ thống quản lý kho giúp kiểm soát chính xác số lượng và tình trạng hàng hóa, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc lưu trữ.
 • Quản Trị Dự Án: Tích hợp quản lý dự án để theo dõi tiến độ, quản lý nguồn lực và đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
 • Bán Hàng: Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp giúp theo dõi và quản lý các đơn hàng và giao dịch với khách hàng một cách hiệu quả.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa quy trình kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ZEN PLAZA:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình mua hàng, kho, dự án, bán hàng và kế toán tài chính được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Cải Thiện Quản Lý Tòa Nhà: Hệ thống quản lý dự án và kho hiện đại giúp kiểm soát tốt hơn các nguồn lực và tiến độ dự án, đảm bảo tòa nhà luôn được quản lý một cách hiệu quả.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Kế Toán: Hệ thống kế toán tài chính tự động giúp tối ưu hóa quy trình kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ ZEN PLAZA trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý tòa nhà, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực quản lý tòa nhà.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Vinafco Nâng Cao Quản Lý Vận Tải và Kho Vận với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay