Sunplast Tối Ưu Hóa Sản Xuất với Giải Pháp SkyMES từ SkyERP

Case Study: Công ty TNHH Bao bì Nhựa Thái Dương (Sunplast) Tối Ưu Hóa Sản Xuất với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Công ty TNHH Bao bì Nhựa Thái Dương (Sunplast)
 • Ngành: Sản xuất bao bì nhựa và giấy thực phẩm
 • Website:sunplast.vn
 • Năm thực hiện: 2023

Thách Thức

Công ty Bao bì Nhựa Thái Dương (Sunplast) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa và giấy thực phẩm, sở hữu hơn 400 nhân sự, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sunplast cần một hệ thống quản lý toàn diện để tích hợp và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong vận hành sản xuất, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chính xác trong quản lý kế toán, nhân sự và hóa đơn điện tử.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống SkyMES, là giải pháp vận hành sản xuất kết hợp với ERP tất cả trong một cho Sunplast, Giải pháp đã được tối ưu phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, với nhiều tính năng cao cấp như:

 • Quản Lý Vận Hành Sản Xuất tại Nhà Máy MES: Tích hợp hệ thống quản lý sản xuất (MES) để tối ưu hóa quy trình vận hành tại nhà máy, từ lập kế hoạch sản xuất đến kiểm soát chất lượng và theo dõi tiến độ sản xuất.
 • Kế Toán Việt Nam theo VAS và TT200: Hệ thống kế toán tự động tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Nhân Sự Việt Nam: Quản lý chấm công, tính lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách nhân sự.
 • Quản Lý Quy Trình Công Việc Liên Phòng Ban: Hệ thống giúp quản lý và phối hợp công việc giữa các phòng ban một cách hiệu quả.
 • Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử: Đảm bảo việc lập và quản lý hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Sunplast, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa hoạt động sản xuất:

 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Sản Xuất: Hệ thống MES giúp lập kế hoạch sản xuất chi tiết, kiểm soát chất lượng sản phẩm và theo dõi tiến độ sản xuất, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình kế toán, nhân sự và quản lý công việc liên phòng ban được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Cải Thiện Quản Lý Tài Chính: Hệ thống kế toán tuân thủ VAS và TT200 đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
 • Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả: Hệ thống quản lý chấm công, tính lương và bảo hiểm giúp tối ưu hóa quy trình nhân sự, đảm bảo quyền lợi của nhân viên.
 • Đáp Ứng Yêu Cầu Pháp Luật: Việc tích hợp hóa đơn điện tử giúp Sunplast tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hóa đơn điện tử.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ Sunplast trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm, đồng thời cải thiện quản lý kế toán, nhân sự và hóa đơn điện tử. Giải pháp ERP toàn diện từ SkyERP đã góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công của Sunplast trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa và giấy thực phẩm.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
BF Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay