BF Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BF Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP

 • Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BF
 • Ngành: Tư vấn Visa Du lịch và Chương trình Du học
 • Website:bflinks.com
 • Năm thực hiện: 2022

Thách Thức

Công ty Cổ phần Dịch vụ BF, với thương hiệu BFlinks, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn visa du lịch và chương trình du học cho các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, … gặp phải nhiều thách thức trong việc quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính theo TT200 BTC. Công ty cần một hệ thống ERP hiện đại để tối ưu hóa các quy trình này và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong hoạt động tài chính.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên nền tảng Bisfast 16.0, một phiên bản nâng cấp từ Odoo Community 16.0 với nhiều cải tiến, cho BFlinks. Giải pháp bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • Quản Lý Kho: Tự động hóa quy trình quản lý kho, giúp kiểm soát chính xác số lượng và tình trạng hàng hóa, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc lưu trữ.
 • Mua Hàng: Tối ưu hóa quy trình mua sắm, từ việc lập đơn hàng đến kiểm tra và nhận hàng.
 • Bán Hàng: Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp giúp theo dõi và quản lý các đơn hàng và giao dịch với khách hàng một cách hiệu quả.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa quy trình kế toán tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính theo TT200 BTC.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho BFlinks:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Cải Thiện Quản Lý Tài Chính: Hệ thống kế toán tài chính hiện đại giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính theo TT200 BTC, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Mua Hàng và Bán Hàng: Hệ thống quản lý mua hàng và bán hàng giúp tối ưu hóa quy trình từ lập đơn hàng đến theo dõi và quản lý giao dịch với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ BFlinks trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực tư vấn visa du lịch và chương trình du học.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
TTV Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay