CUVUE Tối Ưu Hóa Hoạt Động Kinh Doanh với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Thương hiệu ACUVUE Tối Ưu Hóa Hoạt Động Kinh Doanh với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: ACUVUE
 • Ngành: Kính mắt áp tròng
 • Website: acuvue.com.vn
 • Năm thực hiện: 2023

Thách Thức

Thương hiệu kính mắt áp tròng ACUVUE cần một hệ thống quản lý toàn diện để tối ưu hóa các quy trình quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính. Đặc biệt, hệ thống phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam theo TT200 BTC, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên phiên bản Bisfast 16.0, một phiên bản nâng cấp từ Odoo Community 16.0 với nhiều cải tiến, cho ACUVUE. Giải pháp bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • Quản Lý Kho: Tự động hóa quy trình quản lý kho, giúp kiểm soát chính xác số lượng và tình trạng hàng hóa, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc lưu trữ.
 • Mua Hàng: Tối ưu hóa quy trình mua sắm, từ việc lập đơn hàng đến kiểm tra và nhận hàng, đảm bảo nguồn cung cấp liên tục và chính xác.
 • Bán Hàng: Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp giúp theo dõi và quản lý các đơn hàng và giao dịch với khách hàng một cách hiệu quả.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa quy trình kế toán tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính theo TT200 BTC.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ACUVUE:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Cải Thiện Quản Lý Tài Chính: Hệ thống kế toán tuân thủ TT200 BTC đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Mua Hàng và Bán Hàng: Hệ thống quản lý mua hàng và bán hàng giúp tối ưu hóa quy trình từ lập đơn hàng đến theo dõi và quản lý giao dịch với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ ACUVUE trong việc tối ưu hóa các quy trình quản lý kho, mua hàng, bán hàng và kế toán tài chính, giúp thương hiệu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực kính mắt áp tròng.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Sunplast Tối Ưu Hóa Sản Xuất với Giải Pháp SkyMES từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay