Case Study: Kobiton Nâng Cao Quản Lý Thiết Bị và Bảo Trì với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Kobiton Nâng Cao Quản Lý Thiết Bị và Bảo Trì với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Kobiton
 • Ngành: Thử nghiệm Ứng dụng Điện thoại
 • Quy mô: Nền tảng thử nghiệm cung cấp giải pháp test thủ công và tự động trên các thiết bị thật, data center đặt tại Mỹ hoặc tại địa điểm khách hàng
 • Website:kobiton.com
 • Năm thực hiện: 2020

Thách Thức

Kobiton, nền tảng thử nghiệm ứng dụng điện thoại hàng đầu, gặp phải thách thức trong việc quản lý hiệu quả các thiết bị test tại data center và các địa điểm khách hàng. Việc kiểm soát tình trạng, lịch bảo dưỡng, và quản lý kho thiết bị đòi hỏi một hệ thống quản lý đồng bộ và chính xác.


Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên phiên bản Odoo Enterprise Version 13.0 cho Kobiton. Giải pháp bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • Yêu Cầu Mua Hàng: Quản lý quy trình yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
 • Mua Hàng: Tối ưu hóa quy trình mua hàng, từ việc lập đơn hàng đến kiểm tra và nhận hàng.
 • Quản Lý Kho: Tự động hóa quy trình quản lý kho, giúp kiểm soát chặt chẽ số lượng và tình trạng thiết bị tại các địa điểm kho.
 • Quản Lý Bảo Trì Thiết Bị: Theo dõi tình trạng và lịch bảo dưỡng sửa chữa của từng thiết bị, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Kobiton:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý Thiết Bị: Hệ thống quản lý thiết bị tự động và chính xác giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng thiết bị.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ: Quản lý tình trạng và lịch bảo dưỡng thiết bị giúp đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ thử nghiệm.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ quản lý từ mua hàng, kho đến bảo trì giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tối Ưu Hóa Quy Trình Mua Hàng: Hệ thống quản lý mua hàng giúp tối ưu hóa quy trình từ yêu cầu đến nhận hàng, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho các nhu cầu thử nghiệm.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ Kobiton trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý thiết bị và bảo trì, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực thử nghiệm ứng dụng điện thoại.

Administrator 6 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Case Study: Petrosetco Nâng Cao Hiệu Quả Phân Phối với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay