Case Study: Petrosetco Nâng Cao Hiệu Quả Phân Phối với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Petrosetco (Công Ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí) Nâng Cao Hiệu Quả Phân Phối với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Công Ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (Petrosetco)
 • Ngành: Phân phối Điện tử và Phần mềm
 • Quy mô: Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho các hãng lớn như Samsung, Apple, Microsoft, Intel, …
 • Website:psd.com.vn
 • Năm thực hiện: 2020

Thách Thức

Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí, với vai trò là nhà phân phối độc quyền cho các hãng điện tử và phần mềm lớn, gặp nhiều thách thức trong việc quản lý hiệu quả quy trình phân phối, từ bán hàng, quản lý kho, mua hàng, kế toán tài chính đến quản lý nhân sự. Công ty cần một hệ thống ERP toàn diện và đồng bộ để tích hợp và tối ưu hóa tất cả các quy trình này.

Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP đồng bộ được thiết kế riêng theo yêu cầu của Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí. Giải pháp bao gồm các phân hệ chức năng sau:

 • Bán Hàng: Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp giúp theo dõi và quản lý các đơn hàng một cách hiệu quả.
 • Quản Lý Kho: Tự động hóa quy trình quản lý kho, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ và quản lý một cách chính xác và hiệu quả.
 • Quản Lý Mua Hàng: Hệ thống quản lý mua hàng giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm, đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời và đúng yêu cầu.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình kế toán tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Quản Lý Nhân Sự: Hệ thống quản lý nhân sự tích hợp giúp theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, lương thưởng, và các chính sách nhân sự khác.


Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí:

 • Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý: Các quy trình bán hàng, kho, mua hàng và kế toán tài chính được tự động hóa và đồng bộ, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ: Hệ thống quản lý bán hàng và kho hiện đại giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa quy trình phân phối.
 • Quản Lý Tích Hợp: Việc tích hợp các phân hệ giúp công ty quản lý hiệu quả tất cả các quy trình, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động.
 • Cải Thiện Quản Lý Nhân Sự: Hệ thống quản lý nhân sự giúp tối ưu hóa quy trình quản lý hồ sơ, lương thưởng và các chính sách nhân sự, đảm bảo công ty duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý phân phối và nhân sự, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững và thành công trong lĩnh vực phân phối điện tử và phần mềm tại Việt Nam.

Administrator 6 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Case Study: Công Ty TNHH TM Tân Thành Tối Ưu Hóa Quản Lý Sản Xuất và Phân Phối với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay