Case Study: Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Thủ Đô - Drivadz Chuyển Đổi Quản Lý Quảng Cáo với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Thủ Đô - Drivadz Chuyển Đổi Quản Lý Quảng Cáo với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Thủ Đô - Drivadz
 • Ngành: Quảng cáo trên phương tiện cá nhân
 • Quy mô: 2 Công ty thành viên tại Miền Bắc và Miền Nam
 • Website:drivadz.vn
 • Năm thực hiện: 2019

Thách Thức

Drivadz là một trong hai đơn vị lớn nhất trong lĩnh vực quảng cáo trên phương tiện cá nhân, với quy mô hoạt động trải dài trên cả nước. Công ty gặp phải thách thức lớn trong việc quản lý và theo dõi từng xe trong các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo tính chính xác trong báo cáo cho khách hàng và nội bộ, cũng như duy trì giao tiếp hiệu quả với lái xe và nhân viên.

Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên nền tảng Odoo Community V13.0 chuyên biệt dành cho quảng cáo trên phương tiện cá nhân cho Drivadz. Các tính năng nổi bật của hệ thống bao gồm:

 • Kết nối GPS: Hệ thống cho phép kết nối với GPS, giúp theo dõi và quản lý vị trí của từng xe trong các chiến dịch quảng cáo.
 • Theo dõi Chiến dịch: Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu quả chiến dịch cho cả khách hàng và nội bộ, giúp tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.
 • Ứng dụng Di động: Ứng dụng mobile dành cho lái xe và nhân viên, hỗ trợ giao tiếp và quản lý công việc một cách hiệu quả và tiện lợi.


Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Drivadz:

 • Quản lý Hiệu quả: Hệ thống theo dõi và quản lý vị trí của từng xe trong chiến dịch quảng cáo một cách chính xác và liên tục.
 • Báo Cáo Chính Xác: Các báo cáo chi tiết và minh bạch về hiệu quả chiến dịch giúp Drivadz cung cấp thông tin đáng tin cậy cho khách hàng và quản lý nội bộ.
 • Tăng Cường Giao Tiếp: Ứng dụng di động giúp cải thiện giao tiếp và quản lý công việc giữa lái xe và nhân viên, nâng cao hiệu suất và chất lượng dịch vụ.

SkyERP tự hào đã đồng hành cùng Drivadz trong việc hiện đại hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý quảng cáo, góp phần vào sự thành công và phát triển bền vững của khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo trên phương tiện cá nhân.


Administrator 6 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Case Study: Realtylink Consultancy (Vietnam) Corporation Chuyển Đổi Quản Lý Bất Động Sản với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay