Case Study: Realtylink Consultancy (Vietnam) Corporation Chuyển Đổi Quản Lý Bất Động Sản với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Realtylink Consultancy (Vietnam) Corporation Chuyển Đổi Quản Lý Bất Động Sản với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Realtylink Consultancy (Vietnam) Corporation
 • Ngành: Tư vấn và Quản lý Bất động sản
 • Quy mô: 100 Dự án Bất động sản tại Việt Nam và Singapore
 • Công ty thành viên: 2 Công ty thành viên tại Singapore và Việt Nam
 • Website:realtylink.com.vn
 • Năm thực hiện: 2023

Thách Thức

Realtylink Consultancy đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý một lượng lớn dự án bất động sản tại hai quốc gia khác nhau. Với hơn 100 dự án, mỗi dự án đều yêu cầu quản lý tài chính và nhân sự độc lập, việc duy trì hiệu quả và tính chính xác trong báo cáo là một nhiệm vụ phức tạp. Ngoài ra, việc giao tiếp và cung cấp dịch vụ cho cư dân trong các dự án cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu một hệ thống quản lý toàn diện và hiện đại.

Giải Pháp

SkyERP đã cung cấp cho Realtylink Consultancy giải pháp hệ thống ERP Odoo Community V11.0 chuyên ngành quản lý tòa nhà. Hệ thống này được thiết kế để quản lý không giới hạn số lượng dự án, với mỗi dự án hoạt động độc lập về báo cáo tài chính và bộ máy nhân sự. Các tính năng nổi bật bao gồm:

 • Quản lý Dự án Độc lập: Mỗi dự án có hệ thống báo cáo tài chính và quản lý nhân sự riêng biệt, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Ứng dụng Di động: Cung cấp ứng dụng mobile cho cư dân và ban quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và quản lý dịch vụ.
 • Tích hợp Toàn diện: Tích hợp các chức năng quản lý tài chính, nhân sự và dự án vào một hệ thống duy nhất, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả công việc.

Kết Quả

Việc triển khai hệ thống ERP Odoo từ SkyERP đã mang lại những cải thiện đáng kể cho Realtylink Consultancy:

 • Tăng cường Hiệu suất: Quản lý hiệu quả hơn 100 dự án bất động sản tại Việt Nam và Singapore, với hệ thống báo cáo tài chính và nhân sự chính xác và minh bạch.
 • Nâng cao Chất lượng Dịch vụ: Ứng dụng di động giúp cải thiện giao tiếp và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho cư dân và ban quản lý.
 • Giảm Thiểu Sai Sót: Tích hợp toàn diện giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

SkyERP tự hào đã góp phần vào sự thành công của Realtylink Consultancy bằng việc cung cấp giải pháp ERP hiện đại và hiệu quả, giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ.


Administrator 6 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Case Study: Nâng Tầm Quản Lý Vận Tải Với Giải Pháp ERP Từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay