Case Study: @Astore Tối Ưu Hóa Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng với Giải Pháp ERP từ SkyERP

Case Study: Công Ty TNHH Phụng Hoàng Tối Ưu Hóa Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng với Giải Pháp ERP từ SkyERP


 • Khách hàng: Công Ty TNHH Phụng Hoàng 
 • Ngành: Phụ kiện và Công nghệ Di động
 • Quy mô: 4 cửa hàng và 1 kho trung tâm
 • Website:astore.com.vn
 • Năm thực hiện: 2016-2017

Thách Thức

Công Ty TNHH Phụng Hoàng, một chuỗi cửa hàng phụ kiện và công nghệ di động, gặp phải nhiều khó khăn trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh phân tán từ mua hàng, kho, bán hàng, kế toán tài chính, đến POS tại cửa hàng. Hệ thống quản lý hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh chóng của công ty, gây ra tình trạng thiếu hiệu quả và thiếu chính xác trong các quy trình hoạt động.

Giải Pháp

SkyERP đã triển khai hệ thống ERP trên nền tảng Odoo Community V11.0 tổng thể cho Công Ty TNHH Phụng Hoàng. Giải pháp này bao gồm:

 • Quản lý Mua hàng và Kho: Hệ thống tự động hóa quy trình mua hàng và quản lý kho trung tâm, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả.
 • Quản lý Bán hàng và POS: Tích hợp quản lý bán hàng và POS tại các cửa hàng, giúp cải thiện quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng.
 • Kế Toán Tài Chính: Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình kế toán tài chính, giúp tăng tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.


Kết Quả

Việc áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP đã mang lại nhiều lợi ích cho Công Ty TNHH Phụng Hoàng:

 • Tăng Cường Hiệu Quả: Quy trình mua hàng và quản lý kho được tự động hóa, giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả hoạt động.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ: Hệ thống POS hiện đại giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đồng thời tăng tốc độ và tính chính xác trong bán hàng.
 • Quản Lý Tài Chính Chính Xác: Quy trình kế toán tài chính được tự động hóa, giúp cung cấp các báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.

SkyERP tự hào đã hỗ trợ Công Ty TNHH Phụng Hoàng trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý chuỗi cửa hàng, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty trong ngành phụ kiện và công nghệ di động.

Administrator 6 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Case Study: Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Thủ Đô - Drivadz Chuyển Đổi Quản Lý Quảng Cáo với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay