BFIC Tối Ưu Hoá Quản Lý Phân Phối Thực Phẩm với Giải Pháp ERP Tùy Chỉnh từ SkyERP

Case Study: Công Ty Cổ Phần Balance Foods Distribution (BFIC) - Tối Ưu Hoá Quản Lý Phân Phối Thực Phẩm với Giải Pháp ERP Tùy Chỉnh từ SkyERP


 • Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Balance Foods Distribution (BFIC)
 • Ngành: Phân phối thực phẩm
 • Website:balancedistribution.vn
 • Năm thực hiện: 2023-2024

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Balance Foods Distribution (BFIC) là một nhà phân phối thực phẩm nổi bật, mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng thông qua việc cung cấp thực phẩm chất lượng đến tận tay người dùng. BFIC cam kết thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững.


Thách Thức

BFIC đối mặt với các thách thức quản lý phân phối thực phẩm đa dạng và phức tạp, bao gồm:

 • Quản lý tồn kho chính xác cho nhiều cửa hàng và kho hàng với các sản phẩm thực phẩm yêu cầu quản lý hạn dùng và hàng hỏng.
 • Quản lý bán hàng đa cấp thông qua các đại lý và thẻ thực phẩm.
 • Đảm bảo tính chính xác của các bút toán tài chính và công nợ đối với các bên liên quan và đưa ra báo cáo tài chính chi nhánh.


Giải Pháp

SkyERP đã tùy chỉnh và triển khai hệ thống ERP đáp ứng hoàn toàn mô hình kinh doanh độc đáo của BFIC, bao gồm các tính năng chính sau:

 • Quản Lý Bán Hàng Đa Cấp và Thẻ Thực Phẩm: Tối ưu hóa quản lý bán hàng đa cấp thông qua các đại lý và quản lý thẻ thực phẩm. Hệ thống cho phép chuyển đổi thẻ, khấu trừ số dư thẻ và ghi nhận đầy đủ lịch sử mua hàng và áp dụng các chính sách linh hoạt.
 • Quản Lý Tồn Kho Thực Phẩm: Đảm bảo quản lý tồn kho chính xác đối với nhiều cửa hàng và kho hàng với các loại hàng hóa thực phẩm, đặc biệt là quản lý hạn dùng và hàng hỏng.
 • POS Bán Lẻ Thực Phẩm: Quản lý bán lẻ thực phẩm thông qua POS tại nhiều cửa hàng và áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt.
 • Quản Lý Tài Chính và Công Nợ: Đảm bảo tính chính xác của các bút toán tài chính và công nợ với các bên liên quan, hạch toán chi phí, doanh thu và công nợ theo từng chi nhánh.

Kết Quả

Áp dụng hệ thống ERP từ SkyERP, BFIC đã đạt được những kết quả tích cực sau:

 • Tối Ưu Hoá Quản Lý Bán Hàng Đa Cấp: Cải thiện quy trình quản lý và giao tiếp với các đại lý, giúp tối ưu hóa chiến lược bán hàng đa cấp.
 • Quản Lý Tồn Kho Hiệu Quả: Giảm thiểu tồn kho dư thừa và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Cải Thiện Báo Cáo Tài Chính: Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính chi nhánh, hỗ trợ quyết định chiến lược và phát triển bền vững của công ty.

SkyERP đã đồng hành cùng BFIC trong việc tối ưu hoá quản lý phân phối thực phẩm, mang lại giải pháp hiệu quả và phù hợp cho mô hình kinh doanh đặc thù của khách hàng.

Administrator 7 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Vina-Vista Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Phân Phối với Giải Pháp ERP từ SkyERP
Chat hỗ trợ
Chat ngay