Quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp là gì?

Quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, còn được gọi là quy trình nghiệp vụ, là một mô tả về hệ thống mà một doanh nghiệp hoạt động. Luồng nghiệp vụ thường được minh họa bằng sơ đồ quy trình nghiệp vụ hoặc sơ đồ quy trình nghiệp vụ.

Nguyễn Kim Tuyết

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Định nghĩa của quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ là quá trình diễn ra các công việc trong một doanh nghiệp. Đó là các bước trong quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối để đảm bảo các mục tiêu nhỏ và mục tiêu chung của công ty được đáp ứng.  Quy trình nghiệp vụ cũng cho thấy tất cả các thành phần chính của quá trình kinh doanh.


Mục đích của quy trình nghiệp vụ

Hiểu được dòng chảy của một doanh nghiệp là rất quan trọng đối với các tổ chức hoạt động tốt. Quy trình nghiệp vụ cho phép người sử dụng lao động và nhân viên hiểu biết cần thiết để hiểu quy trình kinh doanh độc đáo của công ty họ làm việc hoặc điều hành. Nó cho phép những cá nhân này hiểu các yêu cầu kinh doanh và giúp xác định các lĩnh vực mà công ty cần cải tiến.Đặc trưng của quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ được minh họa bằng sơ đồ nhiều lần. Một sơ đồ Quy trình nghiệp vụ phác thảo thứ tự các công việc trong doanh nghiệp và các bộ phận chịu trách nhiệm về các công việc. Nó giúp xác định và phân tích từng quá trình. Một sơ đồ quy trình kinh doanh minh họa cách thu thập thông tin, lưu thông và tiết lộ.

Bài viết cùng chủ đề

Xem tất cả

Bài viết liên quan

Xem tất cả
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!