Làm thế nào để tạo ra một chiến lược CRM cho doanh nghiệp của bạn.

Xây dựng một hệ thống CRM thành công không chỉ là lựa chọn đúng công nghệ. Bạn cũng cần chiến lược CRM phù hợp tại chỗ từ quan điểm kinh doanh.

02/03/2021

Làm thế nào để tạo ra một chiến lược CRM cho doanh nghiệp của bạn.

 
Xây dựng một hệ thống CRM thành công không chỉ là lựa chọn đúng công nghệ. Bạn cũng cần chiến lược CRM phù hợp tại chỗ từ quan điểm kinh doanh. Dưới đây là bảy bước để xây dựng một kế hoạch chiến thắng:

1. Xác định tầm nhìn của bạn.

Các nhà lãnh đạo bán hàng thành công biết giá trị của một tầm nhìn rõ ràng, có thể lặp lại, theo định hướng hành động mà nhóm của bạn có thể tập trung. Nó có thể là rất nhiều thứ, trở thành nhà lãnh đạo bán hàng trong khu vực của bạn, để xác định lại dịch vụ khách hàng trong ngành của bạn. Làm cho tầm nhìn của bạn đủ khả năng để có một tác động, và rõ ràng đủ để toàn bộ tổ chức có thể hiểu nó.

2. Xác định chiến lược của bạn.

Chiến lược là điều làm cho tầm nhìn của bạn đạt được. Giả sử bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo thị trường bán hàng. Bạn có làm điều này bằng cách cạnh tranh trên giá cả, hoặc bằng cách cung cấp các sản phẩm khác nhau, hoặc bằng cách nhấn mạnh dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời của bạn? Điều quan trọng là lập kế hoạch cho phương pháp của bạn để đạt được mục tiêu của bạn.

3. Xác định mục tiêu kinh doanh của bạn.

Mục tiêu kinh doanh là tầm nhìn và chiến lược được dịch sang công việc hàng ngày. Một sai lầm phổ biến khi triển khai một hệ thống CRM mới là nhân rộng nó trong tất cả các mục tiêu và quy trình kinh doanh cũ, hoàn chỉnh với sự không hiệu quả của chúng. Thay vào đó, xem triển khai của bạn như một cơ hội để xem xét và tối ưu hóa cách bạn làm việc.

4. Đưa đội của bạn lên tàu.

Tài trợ của nhà quản lý là rất quan trọng đối với tầm nhìn tổng thể của bạn, chiến lược CRM và mục tiêu kinh doanh - để triển khai thành công. Thiếu tài trợ điều hành là một trong năm yếu tố hàng đầu góp phần vào thất bại của CRM.

5. Xác định số liệu.

"Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường" là một câu thành ngữ được gán cho nhiều nhà tư tưởng kinh doanh. Số liệu nên hiển thị cho tất cả mọi người và điều đó có nghĩa là tạo bảng tổng hợp cho tất cả các cấp của tổ chức, từ đại diện bán hàng và người quản lý đến nhóm điều hành.

6. Ưu tiên các sáng kiến ​​của bạn.

Bạn sẽ không có được tất cả mọi thứ được thực hiện ngay lập tức, do đó, quyết định những gì quan trọng nhất để cung cấp đầu tiên. Việc đào tạo thường được ưu tiên, vì vậy mọi người đều sẵn sàng sử dụng hệ thống CRM mới ngay khi có.

7. Xác định lộ trình của bạn.

Bạn không nên nhìn vào việc xây dựng một hệ thống CRM hiệu quả như một sự kiện "big bang". Vâng, việc triển khai thành công là rất quan trọng, nhưng việc cung cấp những cải tiến và các tính năng mới sau khi bạn trở nên sống động cũng quan trọng không kém. Kế hoạch ngoài ngày ra mắt và xem xét những khả năng khác mà bạn cần phải cung cấp cho doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!