Tính toán chi phí của hàng hóa thành phẩm trong Odoo V12

Tính toán chi phí của hàng hóa thành phẩm là một công việc đầy thách thức và khó thực hiện. Có nhiều loại phương pháp chi phí khác nhau như Tiêu chuẩn, Trung bình hoặc Giá thực, được sử dụng để tính toán chi phí hàng hóa.

Nguyễn Anh Tuấn

25/07/2021

Theo mô-đun sản xuất, chi phí của hàng hóa thành phẩm có thể được tính dựa trên các thành phần được trình bày trong hóa đơn nguyên vật liệu, số giờ sử dụng tại trung tâm làm việc, nhân công, điện hoặc bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào trong giai đoạn sản xuất.

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào để tính toán chi phí của hàng hóa thành phẩm dựa trên chi phí của các thành phần của nó.

Trước khi hành động, ta cần mở mô-đun Sản xuất và chọn một sản phẩm mà bạn muốn sản xuất. Sau này tạo ra một hóa đơn vật liệu cho sản phẩm đó.

Ta phải thiết lập một sản phẩm cuối cùng được sản xuất và đặt giá thành của nó bằng không. Sau đó, thiết lập Định mức nguyên vật liêụ - Bill of Material (BoM) cho sản phẩm này và xây dựng sản phẩm này thông qua mô-đun sản xuất.

Bước tiếp theo, tạo một BoM cho sản phẩm cuối cùng. Ở đây, trong trường hợp này, Bảng là sản phẩm cuối cùng và Bảng đầu, Chân bàn, Bolt và Screw là các thành phần khác nhau của sản phẩm cuối cùng.

Để tạo BoM, hãy chuyển đến mô-đun Sản xuất.

Dữ liệu chủ -> Hóa đơn vật liệu -> Tạo một bảng mới cho Bảng sản phẩm, chỉ cần nhấp vào nút Tạo, Tạo và thêm tên sản phẩm và các thành phần được sử dụng để sản xuất sản phẩm Table. Đồng thời đặt hoặc tạo định tuyến để sản xuất sản phẩm này và Lưu để đánh dấu các thay đổi.

chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-1

Để phân tích chi phí thành phẩm từ BoM, nhấp vào nút Cấu trúc & Chi phí.

chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-2


Đây là một BoM để sản xuất một số lượng duy nhất của hàng hóa đã hoàn thành. Tuy nhiên, người ta có thể thay đổi số lượng để sản xuất nhiều hơn và cũng tạo ra BoM cho số lượng đó.

Trong biểu mẫu tạo, người ta có thể tìm thấy một số cột chứa một số dữ liệu.

  • Sản phẩm: Nó hiển thị tên của sản phẩm hoàn chỉnh và danh sách các sản phẩm và hoạt động được sử dụng để sản xuất sản phẩm cuối cùng.

  • BoM: Cột liệt kê tên sản phẩm đang có hóa đơn vật liệu của riêng họ.

  • Số lượng: Cột hiển thị số lượng / thời gian sử dụng cho từng sản phẩm / hoạt động.

  • Đơn vị đo: Đó là độ lớn của đại lượng.

  • Giá thành sản phẩm: Giá vốn thực tế của từng sản phẩm.

  • Chi phí BoM: Chi phí được tính thông qua hóa đơn vật liệu.

Khi tạo BoM, tuyến đường của Bảng (thành phẩm) được đặt thành Assemble Furniture.

Khi nhấp vào Assemble Furniture, một trình hướng dẫn sẽ được mở như bên dưới:

chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-3

Như bạn có thể thấy, có hai tùy chọn để tính toán thời gian sản xuất.

Tính toán dựa trên thời gian thực: Thời lượng sẽ được tính dựa trên các đơn đặt hàng công việc cuối cùng.

Đặt thời lượng theo cách thủ công: Tại đây, người ta có thể đặt thời lượng theo cách thủ công.


Nếu chúng ta chọn phương thức thời lượng là Bộ cài đặt thời lượng bằng tay , và lưu các thay đổi, thì thời lượng của thao tác sẽ được thay đổi.


Để kiểm tra tuyến đường Assemble Furniture, hãy đi tới Dữ liệu chính -> Định tuyến -> Chọn Định tuyến Assemble Furniture, ở đây biểu mẫu sẽ giống như hình ảnh bên dưới.


chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-4


Có một trung tâm làm việc có tên là Assembly line 1 và sẽ mất 60 phút (Đặt thời lượng theo cách thủ công) để hoàn tất quy trình.


Để kiểm tra các chi tiết của trung tâm làm việc, hãy mở trung tâm làm việc của Assembly line 1 từ Dữ liệu chủ -> Trung tâm làm việc -> Chọn Trung tâm làm việc của Assembly line 1. Các hình thức sẽ trông giống như hình ảnh dưới đây.


chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-5


Trong trung tâm làm việc này, chúng tôi biết thời gian xử lý là 60 phút, nhưng ở đây người ta có thể mất thêm một chút thời gian để thiết lập và làm sạch, tức là tổng thời gian của trung tâm làm việc của Hội Line1 là 70 phút và chi phí mỗi giờ là 35đ. chi phí BoM trong 70 phút (1 giờ và 10 phút) sẽ là 40,83 đ. Trong trường hợp này, hiệu quả thời gian của trung tâm làm việc không có vai trò trong việc tính toán chi phí.


Nếu chúng tôi chọn phương thức thời lượng là Tính toán dựa trên thời gian thực , thời gian sản xuất sẽ được tính dựa trên các đơn đặt hàng công việc cuối cùng và sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thời gian của các trung tâm làm việc. Hiệu quả thời gian tỷ lệ nghịch với thời gian sản xuất.


Ví dụ: nếu chúng ta tạo một đơn đặt hàng sản xuất cho Bảng sản phẩm.


chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-6


Như bạn có thể thấy, có một trật tự công việc theo nó. Người ta có thể nhấp vào nút thông minh đơn đặt hàng công việc và kiểm tra tab theo dõi thời gian của nó.


chi phí tính toán của hàng hóa thành phẩm-trong-odoo-v12-cybrosys-7


Ở đây, thời lượng dự kiến ​​biểu thị tổng thời gian trước và sau khi sản xuất. Khi quá trình diễn ra trong trung tâm làm việc này, tại thời điểm đó, thời lượng thực bắt đầu chạy, tức là Thời lượng thực sẽ được tính dựa trên thời gian xử lý của trung tâm làm việc này. Cuối cùng, tổng thời gian sản xuất sẽ trở thành tổng thời gian thực và thời gian trước và sau khi sản xuất.


Chi phí BoM của mỗi trung tâm làm việc sẽ được tính dựa trên thời gian sản xuất, thời gian thực hiện trước khi sản xuất và sau khi sản xuất và chi phí mỗi giờ

tức là (Thời gian sản xuất + Thời gian trước khi sản xuất + Thời gian sau khi sản xuất) * Chi phí mỗi giờ.


Chi phí BoM của một sản phẩm sẽ được tính dựa trên số lượng sử dụng và giá thành sản phẩm.

tức là số lượng * Giá thành sản phẩm


Tổng chi phí BoM là chi phí thực tế của một sản phẩm hoàn chỉnh.

tức là chi phí BoM của mỗi trung tâm làm việc + chi phí BoM của từng nguyên liệu thô.


Đây là cách tính toán chi phí của hàng hóa thành phẩm trong Odoo.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!