Cảnh báo tới hạn nợ khi bán hàng

Đặng Thành Luân

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

SkyERP image and text block

Hiển thị cảnh báo khi nợ của khách hàng tới hạn trong lúc tạo đơn hàng

Với những nhà cung cấp lớn, khách hàng của họ có thể lên tới hàng nghìn, chục nghìn khách, Mudule này giúp ta theo dõi được những khách nào nợ lâu, những khách nào đã lâu ko giao dịch với họ.

Các tính năng của Module này:

    - Thiết lập cảnh báo theo số tiền được phép nợ

    - Thiết lập số ngày được phép nợ.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!