Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nền tảng Odoo nhận thấy nhu cầu theo dõi và truy xuất nguồn gốc cần thiết cho cả hoạt động nội bộ cũng như hoạt động bên ngoài của công ty. Phần mềm Odoo cho phép người dùng gán số sê-ri cũng như số lô cho các sản phẩm được mua trong nền tảng và sẽ theo dõi nguồn gốc của sản phẩm dựa theo số lô hay seri.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Sê-ri cũng như số lô có thể được chỉ định dựa trên các mô tả tùy chỉnh và nền tảng Odoo có các điều khoản để tự động hóa các hoạt động. Yếu tố truy xuất nguồn gốc của nền tảng Odoo cũng cho phép loại bỏ các yếu tố của sản phẩm trong công ty.

Số sê-ri và số lô có thể được sử dụng trong nền tảng sau khi bật tùy chọn lô và số sê-ri có sẵn trong menu cài đặt của mô-đun kiểm kê. Vào Module Kho Vận -> Cấu hình -> Thiết lập -> Truy xuất kho


 

Khi các tùy chọn lô và số sê-ri được kích hoạt, giờ đây chúng tôi có thể chỉ định chúng trên các đơn đặt hàng đã tạo. Để chứng minh đơn đặt hàng được tạo và xác nhận và khi người dùng được thiết lập để xác nhận việc giao hàng, họ có tùy chọn chỉ định lô và số sê-ri bên cạnh số lượng sản phẩm giảm xuống.

Số sê-ri và số lô có thể được chỉ định trực tiếp từ cửa sổ, bằng cách chọn thêm một dòng trong menu bật lên và mô tả số sê-ri hoặc số bị mất trong mô tả.Kiểu giao nhận hàng hóa

Cửa sổ quy tắc giao nhận hàng hóa trong nền tảng có thể được truy cập bằng cách lấy theo tuyến Kho Vận -> Cấu hình -> kiểu giao nhận. Trong cửa sổ này, bạn có thể xác định các loại hoạt động được sử dụng trong trường hợp chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây. 

Trong cửa sổ kiểu giao nhận này, bạn có thể xem tất cả các kiểu giao nhận được mô tả trong nền tảng cùng với Trình tự tham chiếu và Công ty liên quan đến hoạt động này. Sau khi chọn biểu tượng tạo có sẵn, bạn có thể tạo một kiểu giao nhận mới. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.


 

Trong cửa sổ tạo này, bạn có thể mô tả kiểu giao nhận, Trình tự tham chiếu và Mã cùng với kiểu giao nhanh, Công ty liên quan đến hoạt động này nếu nền tảng quản lý nhiều công ty. Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Hiển thị Hoạt động Chi tiết. Nếu được bật, các dòng lấy hàng sẽ đại diện cho các hoạt động chi tiết trong kho.

Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, các dòng chọn sẽ thể hiện tổng hợp các hoạt động chi tiết của kho hàng. Hơn nữa, các chi tiết vị trí như Vị trí nguồn mặc định và Vị trí đích mặc định cũng có thể được phân bổ.

Theo dõi và truy xuất nguồn gốc dựa trên số lô và số sê-ri

Nền tảng Odoo cho phép người dùng theo dõi các hoạt động của sản phẩm, việc sử dụng chúng trong các tài liệu của công ty, các khía cạnh tài chính liên quan đến nó và nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng số sê-ri và lô có sẵn trong mô tả sản phẩm.


Có thể truy cập menu bị mất và số sê-ri từ mô-đun kiểm kê trong tab sản phẩm. Trong menu lô và số sê-ri, người dùng có thể xem tất cả các phân bổ trong nền tảng.


 Khi chọn một, người dùng có thể xem số sê-ri đã được xác định như thế nào trong công ty và các hoạt động được phân bổ và thực hiện với nó.Báo cáo xác định nguồn gốc của số sê-ri tương ứng có thể được tạo bằng cách chọn biểu tượng menu Truy xuất kho có sẵn trong cửa sổ số sê-ri.


 Trong trường hợp người dùng cần biết vị trí chính xác của sản phẩm, người dùng có thể chọn menu Địa điểm ở cửa sổ số lô/ sê-ri. Ở đây nó sẽ mô tả theo dõi các vị trí mà tất cả sản phẩm đã được di chuyển dựa trên các hoạt động.


 

Sản phẩm hết hạn

Sản phẩm tiêu hao hoặc sản phẩm lưu trữ sẽ có thời hạn sử dụng, sau đó chúng trở nên vô dụng, hư hỏng hoặc dễ hư hỏng. Vì vậy, sự cần thiết của mọi công ty là quản lý các sản phẩm dựa trên thời hạn sử dụng vì chúng có thể bắt đầu phát sinh bất kỳ tổn thất nào.

Nền tảng Odoo nhận ra sự cần thiết của điều này, nơi người dùng sẽ có thể thiết lập ngày hết hạn khi mua sản phẩm.

Nền tảng Odoo cho phép bạn đặt ngày hết hạn trên các lô và số sê-ri dựa trên hoạt động. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bật tùy chọn Ngày hết hạn có sẵn trong tab Truy xuất nguồn gốc của cửa sổ cấu hình ở module Kho Vận. Hình ảnh của tùy chọn được mô tả bên dưới.


Trong cửa sổ mô tả sản phẩm dưới menu hàng tồn kho, người dùng hiện có điều khoản đặt ngày hết hạn. Tùy chọn này chỉ được bật nếu việc theo dõi sản phẩm được thực hiện theo số lô hoặc số sê-ri.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!