Quản lý nhận hàng trong kho

Tùy thuộc vào mặt hàng, quy mô của kho và công việc kinh doanh của công ty mà người dùng có cách xử lý nhận hàng khác nhau. Odoo hỗ trợ người dùng xử lý nhận hàng theo 3 cách : 1 bước, 2 bước, và 3 bước. Tài liệu sau sẽ hướng dẫn người dùng nhận hàng trên phần mềm Odoo.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Làm thế nào để chọn đúng luồng để xử lý nhận hàng?

Tổng quan

Tùy thuộc vào các yếu tố như loại mặt hàng bạn nhận, quy mô kho hàng của bạn, số lượng hàng nhận bạn đăng ký hàng ngày… mà cách bạn xử lý nhận hàng cho khách hàng của mình có thể khác nhau rất nhiều.

Odoo cho phép bạn xử lý nhận hàng từ kho của mình theo 3 cách khác nhau:

  • Một bước : Nhận hàng trực tiếp tại kho.

  • Hai bước : Dỡ hàng ở vị trí đầu vào sau đó đến kho.

  • Ba bước : Dỡ hàng tại vị trí đầu vào, qua kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho.

Odoo sử dụng các tuyến đường để xác định chính xác cách bạn sẽ xử lý các bước nhận khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở cấp độ của nhà kho. Theo tiêu chuẩn, quá trình tiếp nhận là một quá trình một bước, nhưng việc thay đổi cấu hình có thể cho phép có 2 hoặc thậm chí 3 bước.

Các nguyên tắc sau:

  1. Một bước : Bạn nhận hàng trực tiếp tại kho của mình.

  2. Hai bước : Bạn nhận hàng tại khu vực đầu vào sau đó chuyển hàng từ khu vực nhập hàng vào kho của bạn. Miễn là hàng hóa không được chuyển trong kho của bạn, chúng sẽ không có sẵn để xử lý thêm.

  3. Ba bước : Ở nhiều công ty, cần phải đánh giá hàng hóa nhận được. Mục đích là để kiểm tra xem các sản phẩm có tương ứng với các yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận với các nhà cung cấp hay không. Thêm một bước kiểm soát chất lượng trong quy trình nhận hàng có thể trở nên cần thiết. Bạn nhận hàng tại một khu vực đầu vào, sau đó chuyển chúng vào khu vực chất lượng để kiểm tra chất lượng. Khi quá trình kiểm tra chất lượng của bạn kết thúc thì bạn có thể chuyển hàng từ QC sang kho. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi số lượng và chỉ chuyển cho Kho số lượng còn giá trị và quyết định rằng bạn sẽ trả lại số lượng không tốt.

Xử lý Biên nhận trong một bước (Biên nhận)

Không cần cấu hình để nhận trong một bước. Các lô hàng đến mặc định được cấu hình để nhận trực tiếp từ nhà cung cấp đến kho.

Tuy nhiên, nếu các tuyến nâng cao đã được kích hoạt và bạn đặt một cấu hình đến khác trên kho hàng của mình, bạn có thể đặt nó trở lại cấu hình nhận một bước. Để làm như vậy, hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Kho hàng và chỉnh sửa kho hàng được đề cập.

Đặt tùy chọn Lô hàng đến thành Nhận hàng trực tiếp (1 bước) .


 

Tạo đơn đặt hàng

Để tạo Yêu cầu Báo giá , hãy chuyển đến ứng dụng Mua hàng và nhấp vào Tạo . Sau đó, thêm một số sản phẩm lưu trữ để nhận và xác nhận RfQ .

Lưu ý rằng, bây giờ, chúng tôi thấy 1 biên nhận được liên kết với đơn đặt hàng bạn vừa tạo. Nếu bạn nhấp vào nút, bạn sẽ thấy lệnh biên nhận của mình.


 

Xử lý biên nhận

Bạn cũng có thể điền biên nhận trực tiếp từ ứng dụng Kho Vận . Khi ở trên bảng điều khiển, bạn có thể nhấp vào nút 1 CẦN XỬ LÝ bên dưới thẻ Kanban Biên nhận . Sau đó, bạn sẽ thấy biên lai của mình.


 

Bây giờ, hãy nhập lựa chọn mà bạn muốn xử lý. Bạn sẽ có thể nhấp vào Xác thực để hoàn tất việc di chuyển trực tiếp vì các sản phẩm đến từ nhà cung cấp được coi là luôn có sẵn.


 

Sau khi bạn Xác nhận nhận hàng, các sản phẩm sẽ rời khỏi Vị trí nhà cung cấp để nhập Địa điểm mua hàng / Kho hàng của bạn . Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc nhận đã diễn ra nhờ vào trạng thái của tài liệu, hiện đã xong .


 

Xử lý Biên nhận theo hai bước (Nhập hàng+ Lưu Kho)

Cấu hình

Odoo sử dụng các tuyến đường để xác định chính xác cách bạn sẽ xử lý các bước nhận khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở cấp Kho . Theo mặc định, quá trình tiếp nhận là quy trình một bước, nhưng việc thay đổi cấu hình có thể cho phép bạn thực hiện 2 bước.

Quy trình 2 bước như thế này: bạn nhận hàng tại khu vực đầu vào, sau đó chuyển hàng vào kho của bạn. Miễn là hàng hóa không được chuyển trong kho của bạn, chúng sẽ không có sẵn để xử lý thêm.

Kích hoạt các luồng xử lý nhiều bước

Bước đầu tiên là cho phép sử dụng các tuyến đường nhiều bước . Các tuyến đường cung cấp một cơ chế để xâu chuỗi các hành động khác nhau lại với nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xâu chuỗi bước dỡ hàng trong khu vực đầu vào với bước nhập sản phẩm vào kho.

Để cho phép các lộ trình nhiều bước , hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng. Theo mặc định, việc kích hoạt các tuyến đường nhiều bước cũng sẽ kích hoạt Vị trí Kho .


 

Định cấu hình kho để nhận trong 2 bước

Sau khi kích hoạt lộ trình nhiều bước , bạn có thể đi tới Cấu hình ‣ Kho hàng và nhập kho hàng sẽ sử dụng biên lai trong 2 bước. Người dùng có thể tạo 1 kho mới phục vụ cho hoạt động nhập hàng 2 bước. Sau đó, bạn có thể chọn tùy chọn Nhận hàng và lưu kho (2 bước) cho Lô hàng đến .


 

Tạo đơn đặt hàng

Trong ứng dụng Mua hàng , bạn có thể tạo Yêu cầu báo giá với một số sản phẩm lưu trữ để nhận từ nhà cung cấp. Sau khi Yêu cầu mua hàng được xác nhận, việc chọn biên nhận sẽ được tạo và tự động liên kết với đơn đặt hàng của bạn.


 

Bây giờ, bằng cách nhấp vào nút 1 Nhận hàng , bạn sẽ thấy lần chọn đầu tiên sẽ cho phép nhập sản phẩm vào vị trí đầu vào . Sau đó, một đợt lấy hàng khác, một cuộc chuyển giao nội bộ, đã được tạo ra để chuyển sản phẩm đến Kho .

Xử lý nhập hàng và điều chuyển nội bộ

Biên nhận là biên nhận đầu tiên được xử lý và có trạng thái Sẵn sàng trong khi quá trình chuyển nội bộ sẽ chỉ ở trạng thái Sẵn sàng sau khi biên nhận được đánh dấu là Hoàn tất .


Bạn có thể nhập thao tác nhận từ đơn đặt hàng hoặc truy cập nó thông qua bảng điều khiển hàng tồn kho.


 

Theo mặc định, Nhận hàng luôn được coi là đã sẵn sàng để xử lý. Sau đó, bạn sẽ có thể nhấp trực tiếp vào Xác thực để đánh dấu là Hoàn thành.


 

Khi biên nhận đã được xác thực, quá trình chuyển nội bộ đã sẵn sàng để được xử lý. Khi các tài liệu được xâu chuỗi, các sản phẩm đã nhận được sẽ tự động được bảo lưu trong quá trình Điều chuyển nội bộ. Sau khi việc chuyển giao được xác thực, những sản phẩm đó sẽ được nhập kho và bạn sẽ có thể sử dụng chúng để thực hiện việc giao hàng của khách hàng hoặc sản xuất sản phẩm.

 

Xử lý Biên nhận theo ba bước (Đầu vào + Chất lượng + Hàng tồn)

Chất lượng là điều cần thiết cho hầu hết các công ty. Để đảm bảo chúng tôi duy trì chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, việc chúng tôi đánh giá chất lượng sản phẩm nhận được từ nhà cung cấp chỉ có ý nghĩa. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ thêm một bước kiểm soát chất lượng.

Odoo sử dụng các tuyến đường để xác định cách xử lý các bước nhận khác nhau. Cấu hình của các tuyến đó được thực hiện ở cấp kho. Theo mặc định, quá trình tiếp nhận là quy trình một bước, nhưng nó cũng có thể được định cấu hình để có quy trình hai bước hoặc ba bước.

Quy trình ba bước hoạt động như sau: bạn nhận hàng tại khu vực nhận hàng của mình, sau đó chuyển chúng vào khu vực chất lượng để kiểm tra chất lượng (QC). Khi kiểm tra chất lượng xong, hàng hóa phù hợp với yêu cầu QC được chuyển đến kho

Kích hoạt các tuyến đường nhiều bước

Bước đầu tiên là cho phép sử dụng Định tuyến nhiều bước . Các tuyến đường cung cấp một cơ chế để chuỗi các hành động khác nhau lại với nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xâu chuỗi bước chọn hàng sang bước vận chuyển.

Để bật Định tuyến nhiều bước , hãy đi tới Kho vận ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tùy chọn.

Xem các tính năng cần bật để sử dụng các tuyến đường nhiều bước cho việc tiếp nhận hàng hóa

 Ghi chú:

Theo mặc định, kích hoạt Định tuyến nhiều bước cũng sẽ kích hoạt Vị trí Kho .

Định cấu hình kho để nhận trong 3 bước

Khi Quy trình nhiều bước đã được kích hoạt, hãy chuyển đến Kho Vận ‣ Cấu hình ‣ Kho hàng sẽ hoạt động với việc tiếp nhận 3 bước. Sau đó, chọn Nhận hàng đầu vào, rồi đến chất lượng rồi nhập kho (3 bước) cho Lô hàng đến .


Xem chiến lược chuyển hàng đến để chọn nhận hàng trong ba bước

Kích hoạt tùy chọn này dẫn đến việc tạo ra hai vị trí mới: Đầu vào và Kiểm soát chất lượng . Để đổi tên chúng, hãy chuyển đến Kho Vận ‣ Cấu hình ‣ Địa điểm và chọn cái bạn muốn đổi tên.

Tạo đơn đặt hàng

Để bắt đầu quy trình tiếp nhận gồm 3 bước, hãy tạo Yêu cầu báo giá từ ứng dụng Mua hàng , thêm một số sản phẩm lưu trữ vào đó và xác nhận. Sau đó, ba lựa chọn được tạo với Đơn đặt hàng của bạn làm tài liệu nguồn:

  1. Cái đầu tiên có IN tham chiếu để chỉ định quy trình nhận;

  2. Điều thứ hai với tham chiếu INT , là việc di chuyển đến khu vực kiểm soát chất lượng;

  3. Cái cuối cùng có tham chiếu INT để chỉ định việc chuyển sang kho.


Xem ba trạng thái được tạo ra bởi việc mua sản phẩm trong chiến lược ba bước

Xử lý việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và nhập kho

Vì thao tác nhận là thao tác đầu tiên được xử lý nên nó có trạng thái Sẵn sàng trong khi các thao tác khác đang chờ Thao tác khác .

Để truy cập thao tác nhận hàng, hãy nhấp vào nút từ Đơn đặt hàng hoặc quay lại trang tổng quan ứng dụng Kho vận và nhấp vào Nhận hàng .


Xem nút bấm để xem các biên lai cần được xử lý

Trong đơn đặt hàng, các sản phẩm luôn được coi là có sẵn vì chúng đến từ nhà cung cấp. Sau đó, nhận hàng có thể được xác nhận.


Quang cảnh di chuyển (chuyển nội bộ) từ khu vực lễ tân đến khu vực nhập kho

Khi biên nhận đã được xác nhận, quá trình sẽ chuyển sang trạng thái Sẵn sàng . Và, bởi vì các tài liệu được liên kết với nhau, các sản phẩm đã nhận trước đó sẽ tự động được bảo lưu khi chuyển. Sau đó, việc điều chuyển nội bộ có thể được xác thực trực tiếp.


 

Xem nút bấm để xem các điều chuyển nội bộ cần được xử lý tuyến đường di chuyển (chuyển giao nội bộ) từ khu vực đầu vào sang khu vực kiểm tra chất lượng


Bây giờ, việc chuyển các sản phẩm vào kho đã sẵn sàng . Tại đây, nó đã sẵn sàng để được xác thực một lần nữa để chuyển các sản phẩm đến vị trí kho của bạn.


 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!