Quản lý kho

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

25/07/2021

Quản lý kho là một trong những khía cạnh quan trọng của hàng tồn kho. Đây là tòa nhà thực tế, nơi các kho dự trữ đang được lưu trữ. Hệ thống quản lý hàng tồn kho Odoo cho phép bạn thực hiện tất cả các hoạt động quản lý kho hàng như quản lý nhiều kho hàng, điều chuyển giữa các kho hàng và nhiều khía cạnh khác liên quan đến hoạt động này.

Để bắt đầu hoạt động Kho hàng trong nền tảng Odoo, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách vào module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Kho hàng -> Tuyến đường nhiều bước.Nếu bạn bật tùy chọn Tuyến đường nhiều bước, bạn có thể xem mũi tên để Đặt tuyến đường kho. Khi chọn biểu tượng này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Kho. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ từ tab Cấu hình của mô-đun Kho Vận.Trong cửa sổ Kho này, bạn có thể xem tất cả các kho được tạo trong nền tảng cùng với Kho vị trí, Địa chỉ và Công ty được liên kết với hoạt động này. Bạn cũng có điều kiện tạo kho mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.
Trong cửa sổ Tạo kho, bạn có thể mô tả Tên kho cùng với Tên viết tắt của nó, được sử dụng để xác định kho của bạn. Thông tin chi tiết về Công ty được tự động đặt từ tùy chọn người dùng của bạn.

Trong tab Cấu hình kho, có thể chọn Lô hàng đến và Lô hàng đi từ các tuyến đường mặc định có sẵn. Thông tin Tiếp tế về sản xuất cũng có thể được chọn cùng với cách thức thực hiện quy trình. Hơn nữa, bạn có thể truy cập vào một nút thông minh có tên là Routes ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ. Khi chọn biểu tượng này, bạn có thể định cấu hình các tuyến hoạt động của nhà kho.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!