Email xác nhận khi giao hàng

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tự động gửi email về xác nhận khi đơn giao hàng hoàn tất. Những email này được tạo tự động và người dùng cũng có quyền chỉnh sửa email cùng một lúc.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Các tùy chọn xác nhận email có thể được bật trong nền tảng Odoo trong tab vận chuyển của Module cài đặt.


 

Trong đơn đặt hàng khi việc giao hàng được thực hiện sau khi hoàn tất xác minh, một thông báo email sẽ được gửi đến khách hàng dựa trên các chi tiết được cung cấp trong cửa sổ mô tả khách hàng.


 

Hình ảnh dưới đây cho thấy chi tiết email được gửi. Các email có thể được xem trong nhật ký của đơn đặt hàng tương ứng trong khi cuộn xuống đơn đặt hàng đến ghi chú nhật ký.


 

 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!