Địa điểm kho

Địa điểm kho trong Odoo sẽ mô tả vị trí chính xác của các sản phẩm trong kho. Một nhà kho ở Odoo có thể có nhiều địa điểm và các hoạt động xuất, nhập kho điều chuyển hàng hóa sẽ được cấu hình dựa trên mô tả và hoạt động kho hàng có sẵn.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

 Menu địa điệm trong Odoo có thể được truy cập từ trang cài đặt cũng như từ tab cấu hình của Module kiểm kê. Một địa điểm mới có thể được tạo bằng cách sử dụng tùy chọn tạo có sẵn.

Trong cửa sổ Vị trí này, bạn có thể xem tất cả các vị trí được mô tả trong nền tảng cùng với Loại vị trí và Công ty. Bạn có thể tạo địa điểm mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.


 

Trong cửa sổ tạo này, bạn có thể cung cấp Tên địa điểm cùng với địa điểm gốc.

Sau đó, bạn có thể phân bổ thông tin bổ sung kiểu địa điểm và Công ty mà vị trí được liên kết.

Vị trí có thể được kích hoạt dưới dạng địa điểm phế liệu hoặc địa điểm hàng trả lại.

Các chiến lược loại bỏ vị trí này có thể được chọn dựa trên các tùy chọn mặc định có sẵn trong cửa sổ. Điều này có thể được thực hiện dựa trên nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO) và  hết hạn đầu tiên xuất trước (FEFO).


  

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!