Chiến lược xuất, nhập kho

Quản lý kho là xương sống của hoạt động kinh doanh và làm thế nào hàng hoá lưu chuyển trong kho của bạn là chìa khóa giúp bạn tạo được lợi thế. Sử dụng một phương pháp xuất nhập kho hợp lý và linh hoạt sẽ tạo ưu thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Phương thức xuất nhập kho được cấu hình ở trong tag địa điểm. Odoo cho phép người dùng cấu hình các phương thức xuất nhập kho khác nhau ở các địa điểm trong Kho của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo sự thuận tiện trong việc điều chuyển hàng hóa trong kho cũng như tạo lợi thế trong kinh doanh.

Dưới menu Kho Vận ở tag địa điểm. Có 3 phương thức xuất nhập kho:

FIFO (First in First out – Vào trước Ra trước): Với phương pháp này, các lô hàng đầu tiên của hàng hoá nhập vào nhà kho sẽ là hàng hoá đầu tiên được xuất ra khỏi kho – từ đó được gửi vào các cửa hàng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.

LIFO (Last in First Out – Vào sau Ra trước): Ở phương pháp này, các hàng hoá được nhập vào kho gần nhất sẽ được xuất ra đầu tiên. Hàng hoá mới được sử dụng trước, dùng ưu tiên hơn hàng hoá cũ.

FEFO (First Expiry First Out - Hết hạn trước ra trước)

Hạn sử dụng đầu tiên trước tiên dựa trên khía cạnh mà các sản phẩm có ngày hết hạn. Phương pháp này sẽ cho phép người dùng gửi các sản phẩm hết hạn ban đầu ra ngoài trước rồi gửi ngẫu nhiên các sản phẩm từ kho.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!