Thông báo cảnh báo

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo các thông báo cảnh báo về một số nhà cung cấp nhất định trong khi vận hành chúng. Điều này sẽ hữu ích nếu nền tảng có nhiều người dùng và nhân viên điều hành nó trong một công ty. Một cảnh báo do người dùng đặt sẽ hiển thị cho các thành viên khác của công ty đăng nhập vào nền tảng.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021


Trong nền tảng Odoo để tạo các thông báo cảnh báo, người dùng có thể bật tùy chọn có sẵn trong menu cài đặt của module mua. Trong menu cài đặt dưới tab đơn đặt hàng, người dùng có thể bật các tùy chọn cảnh báo có sẵn có thể được mô tả về nhà cung cấp cũng như sản phẩm.Khi các cảnh báo được bật trong nền tảng, người dùng hiện có thể phân bổ các thông báo được tạo tùy chỉnh cho các sản phẩm và nhà cung cấp. Trong trường hợp các nhà cung cấp trong menu nhà cung cấp, người dùng có thể chọn một sản phẩm tương ứng và trong các nút bên trong của mô tả nhà cung cấp tương ứng có thể phân bổ các cảnh báo khi mua và cảnh báo khi chọn. Các cảnh báo có thể được thực hiện tùy chỉnh và được cung cấp dưới dạng thông báo cảnh báo hoặc thông báo chặn có thể được đóng lại dưới dạng cảnh báo.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!