Báo cáo

Giống như mọi khía cạnh của nền tảng Odoo, quản lý mua hàng cũng cho phép người dùng tạo các báo cáo phân tích cũng như đồ họa khác nhau về các khía cạnh của hoạt động mua hàng đang được tiến hành. Có thể truy cập menu báo cáo từ bảng điều khiển phân hệ mua hàng.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

 

Báo cáo mua hàng có thể được tạo dưới dạng đồ thị, biểu đồ đường và mô hình biểu đồ hình tròn. Với sự trợ giúp của nhiều biện pháp và chức năng nhóm khác nhau có thể được xác định từ các tùy chỉnh cũng như các chức năng mặc định có sẵn trong nền tảng. Ngoài ra, các báo cáo về các khía cạnh mua hàng của công ty cũng có thể được xem ở chế độ xem tổng hợp và đồ họa.Chế độ xem Kanban của module báo cáo tương ứng có thể được truy cập bằng cách cuộn menu báo cáo xuống. Chế độ xem Kanban sẽ cho phép người dùng tạo các báo cáo định lượng bằng cách sử dụng các chức năng lọc, nhóm theo và đo lường có sẵn trong nền tảng. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!