Lịch Odoo

Lịch Odoo cho phép người dùng quản lý công trình làm việc hiệu quả. Cho phép người dùng lập kế hoạch, lên lịch các cuộc họp, các hoạt động.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Phân hệ lịch cho phép người dùng lên lịch các hoạt động trong công ty hoặc các hoạt động bên ngoài công ty. Trong cửa sổ màn hình chính của cửa sổ lịch, người dùng có thể xem cuộc họp được lên lịch dựa trên ngày, tuần, tháng hoặc năm. Chức năng này sẽ cho phép người dùng sắp xếp các hoạt động dựa trên yêu cầu về công việc của họ. 

Người dùng có thể phân bổ một cuộc họp hoặc một hoạt động vào một ngày tương ứng bằng cách nhấp vào ngày đó và một cửa sổ bật lên như hình dưới đây sẽ xuất hiện cho người dùng. Tại đây người dùng có thể cung cấp tóm tắt các cuộc họp và chọn tùy chọn tạo. Để chỉnh sửa chi tiết, người dùng có thể chọn các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn.


 

Khi chọn chỉnh sửa cuộc họp, người dùng sẽ được mô tả bằng cửa sổ sáng tạo cuộc họp nơi người dùng có thể cung cấp chủ đề cuộc họp và chỉ định người tham dự. Nhiều người tham dự có thể được chỉ định bằng cách chọn tên từ danh sách có sẵn từ danh sách liên hệ.

Trong cửa sổ chi tiết cuộc họp, người dùng có thể cung cấp ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu nó kéo dài hơn một ngày.

Trong trường hợp kéo dài vài giờ, người dùng có thể tắt tùy chọn cả ngày và cung cấp thời lượng tính bằng giờ.

Ngoài ra, người dùng có thể chỉ định các Tag và lời nhắc sẽ được gửi trước khi bắt đầu cuộc họp.


 

Trong Tab Tùy chọn của cửa sổ tạo cuộc họp, người dùng có thể chỉ định cuộc họp được lặp lại và chính sách bảo mật về người có thể xem chi tiết. Hơn nữa, việc phân bổ thời gian chiếu cũng có thể được thực hiện.Đặt lịch hẹn Online

Vì tùy chọn đặt lịch hẹn online trong Odoo giúp người dùng với các khía cạnh lập lịch và lập kế hoạch khác nhau của công ty. Mô-đun lịch sẽ cho phép người dùng khắc sâu các cuộc hẹn trực tuyến được thực hiện có thể được lên lịch và lên kế hoạch dựa trên sự sẵn sàng của nhân viên và khách hàng.

Khi cài đặt Module cuộc hẹn của nền tảng Odoo, người dùng sẽ có thể lên lịch các cuộc hẹn trực tuyến trên Module lịch.

Cửa sổ cuộc hẹn trực tuyến có thể được truy cập từ bảng điều khiển chính của Module lịch của nền tảng. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các cuộc hẹn khả thi và tạo các cuộc hẹn mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên cuộc hẹn. Trong menu lập lịch và tình trạng sẵn sàng, người dùng có thể chỉ định thời lượng cuộc hẹn, lên lịch cuộc hẹn dựa trên thời gian và ngày.

Ngoài ra, thời gian hủy trước khi cuộc hẹn có thể được thực hiện. Hơn nữa, múi giờ và vị trí có thể được chỉ định. Các cuộc hẹn còn lại có thể được phân bổ và các phương pháp phân công có thể được chọn là nhân viên ngẫu nhiên hoặc khách hàng có thể chọn một.

Trong menu nhân viên có sẵn, người dùng có thể chỉ định các nhân viên có trách nhiệm của công ty được phân bổ vào cuộc hẹn.


Lượt các cuộc hẹn tương ứng có thể được chọn trong Tab Lượt có sẵn. Chọn tùy chọn thêm dòng và người dùng có thể chọn ngày và thời gian có sẵn cuộc hẹn.Một câu hỏi trong cuộc hẹn có thể được mô tả trong menu câu hỏi có sẵn trong cửa sổ tạo cuộc hẹn. Người dùng có thể chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn và người dùng sẽ được mô tả với cửa sổ tạo câu hỏi.

 

Trong cửa sổ tạo câu hỏi, người dùng có thể cung cấp câu hỏi và chọn loại câu hỏi. Có thể bật trình giữ chỗ và tùy chọn yêu cầu câu trả lời bắt buộc. Nếu có một tùy chọn câu hỏi nhiều lựa chọn đang được chọn, người dùng có thể chỉ định các câu trả lời hoạt động.Trong Tab thông báo, người dùng có thể gán các tin nhắn tùy chỉnh cho khách hàng khi giới thiệu cuộc hẹn và xác nhận cuộc hẹn.

Tích hợp lịch Google

Vì lịch Google là một trong những ứng dụng lập kế hoạch lịch được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, nền tảng Odoo cho phép người dùng đồng bộ hóa các ứng dụng lịch của Google với Odoo. Điều này sẽ có lợi nhiều trong việc giải quyết các khía cạnh cuộc hẹn từ lịch google cũng như nền tảng Odoo.

Người dùng có thể cài đặt lịch Google từ cửa sổ ứng dụng Odoo bằng cách tìm kiếm trên thanh tìm kiếm. Sau khi ứng dụng được cài đặt, người dùng hiện có thể bật lịch google trong cài đặt chung của nền tảng Odoo. Trong cửa sổ cài đặt dưới menu tích hợp, người dùng có thể xem biểu tượng lịch Google để bật và tắt nó. Khi bật nó, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp ID ứng dụng khách và mã bí mật của ứng dụng khách để tích hợp.


 

Trong trường hợp có bất kỳ lỗi hoặc truy vấn nào về việc tích hợp hiệu quả lịch Google với nền tảng Odoo, người dùng có thể chọn tùy chọn hướng dẫn mà họ sẽ được chuyển hướng đến cửa sổ tài liệu Odoo thông qua trình duyệt.


 

Báo cáo

Người dùng có thể tạo cả báo cáo phân tích và định lượng về các cuộc hẹn của công ty từ Module lịch. Các báo cáo cuộc hẹn có thể được tạo theo hai khía cạnh, một chỉ trên các cuộc hẹn trực tuyến và một trên tất cả các cuộc hẹn được mô tả trong nền tảng.

Cách thức thời tiết của trình tạo báo cáo, nền tảng Odoo cho phép người dùng xem các báo cáo cuộc hẹn ở dạng xem đồ họa, danh sách hoặc lịch. Hơn nữa, chế độ xem đồ họa có thể được mô tả dưới dạng biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ đường.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!