Tính năng đa tiền tệ trong Odoo

Odoo cho phép doanh nghiệp nắm giữ nhiều đơn vị tiền tệ trong tài khoản của hệ thống kế toán

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tính năng Đa tiền tệ

Bằng cách sử dụng tùy chọn, đa đơn vị tiền tệ trong Odoo sẽ cho phép người dùng gửi hóa đơn bán hàng, báo giá và đơn đặt hàng, cũng nhận được hóa đơn và các khoản trả góp theo các đơn vị tiền tệ khác nhau. Với đa tiền tệ, bạn cũng có thể thiết lập số dư tài chính ở các dạng tiền tệ khác nhau và chạy báo cáo về các  ngoại tệ.

Cấu hình

Đi tới Kế toán-> Cấu hình-> Cài đặt-> Đơn vị tiền tệ-> Đa tiền tệ


 

Bật tùy chọn Đa tiền tệ trong tab tiền tệ. Nhấp vào nút LƯU để đánh dấu các thay đổi.

Để xem thêm một số loại tiền tệ khác, hãy nhấp vào tùy chọn Kích hoạt các loại tiền tệ khác. Người ta có thể nhấp vào các loại tiền tệ mới và kích hoạt chúng trong trường hợp cần thiết.


 

Nhật ký lời lỗ khi thay đổi tỷ giá

Tùy chọn này giúp ghi lại sự khác biệt giữa đăng ký thanh toán và số tiền dự kiến. Chúng ta có thể lấy một ví dụ. Giả sử, khoản trả góp được thanh toán một tháng sau khi ngân sách dự kiến. Tuy nhiên sự biến động về tỷ giá giữa các đơn vị tiền tệ gây ra sự thay đổi đáng kể, có thể là lời hay lỗ. Những sự thay đổi như vậy đều có thể ghi lại bởi Odoo.
Odoo cung cấp các tùy chọn khác nhau như định kỳ khai thuế, sổ nhật ký thuế, cài đặt các tài khoản thuế trong hệ thống. 

Tỷ giá tiền tệ tự động trong Odoo

Mặc dù, tiền tệ phải được thay đổi thủ công. Tuy nhiên, với Odoo, người dùng có thể đồng bộ hóa nó với các dịch vụ trao đổi khác nhau như Yahoo, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ...


Người dùngcũng có thể đặt khoảng thời gian chuyển đổi như: Thủ công, Hàng ngày, Hàng tuần hoặc Hàng tháng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!