Sổ nhận ký ngân hàng

Đây là quá trình khớp hồ sơ kế toán của một người liên quan đến tài khoản tiền mặt với thông tin có sẵn trong bảng sao kê ngân hàng của người đó. Quá trình này nhằm mục đích tìm ra sự khác biệt giữa hai bản ghi này. Điều này sẽ giúp lưu giữ hồ sơ kế toán phù hợp nhất có thể.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Thông tin ngân hàng bao gồm tất cả các bản ghi giao dịch trong một tháng. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng quá trình đối chiếu nên được thực hiện đều đặn để đảm bảo rằng hồ sơ tiền mặt của công ty là chính xác và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động gian lận.

Odoo 14 giúp người dùng dễ dàng liên kết các hóa đơn của bạn và tất cả các chi tiết thanh toán khác với bảng sao kê ngân hàng. Các phương pháp đối chiếu trong Odoo có thể được thực hiện ở hai định dạng như được đưa ra dưới đây:

Đăng ký thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn.

Hóa đơn mở đối chiếu với sao kê ngân hàng.

Bước 1: Thanh toán qua ngân hàng

Đầu tiên, tạo Hóa đơn cho khách hàng.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đi tới Kế toán-> Khách hàng-> Hóa đơn -> Tạo hóa đơnBất cứ khi nào khách hàng thanh toán, hãy bấm ĐĂNG KÝ THANH TOÁN.

Thông thường, một kế toán công ty chỉ xử lý các bảng sao kê ngân hàng vào các ngày cuối tuần. Tại thời điểm này, các hóa đơn được đánh dấu là đã thanh toán. Nó được thực hiện để ghi nhớ rằng dịch vụ với khách hàng của chúng tôi có thể được bắt đầu. Xác nhận thanh toán được gửi từ phía khách hàng, do đó, việc đăng ký thanh toán có thể được thực hiện và hóa đơn có thể được đánh dấu là đã thanh toán. Bấm vào ĐĂNG KÝ THANH TOÁN tùy chọn. Sau đó, người dùng sẽ nhận được một cửa sổ mới để Tạo Thanh toán. Điền thông tin chi tiết cần thiết và nhấp vào TẠO THANH TOÁN. Sau đó, trạng thái hóa đơn sẽ được chuyển thành thanh toán.


 

Người dùng có thể tìm thấy chi tiết thanh toán từ hóa đơn. Ở đây người dùng có thể tìm thấy một biểu tượng nhỏ màu xanh lá cây. Nhấp vào biểu tượng và bạn sẽ nhận được thông tin thanh toán. Tại đây, người dùng có thể thấy rằng quá trình đối chiếu đã được hoàn tất tự động.Trường hợp đối chiếu bảng sao kê

Tại đây người dùng có thể nhập hoặc tạo bảng sao kê ngân hàng. Các tài liệu phải được tham khảo từ phần nguồn cấp dữ liệu ngân hàng.

Bạn có thể nhận được tuyên bố đối chiếu từ đây.Odoo sẽ giúp tự động thực hiện quy trình đối chiếu nếu tên của đối tác và số tiền đã nhập là chính xác


 

Sau khi hoàn thành điều chỉnh, người dùng sẽ nhận được một cửa sổ đơn giản như đã cho ở trên.

Trong trường hợp một số mâu thuẫn xảy ra trong quá trình này, chẳng hạn như tên đối tác bị thiếu, số tiền sẽ không khớp. Sau đó, bạn phải sử dụng các thao tác thủ công.

Giả sử nếu tên đối tác không có trong bảng sao kê ngân hàng, thì bạn phải nhập thông tin chi tiết theo cách thủ công.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!