Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp

Người dùng có thể thanh toán cho nhà cung cấp số tiền chính xác vào đúng thời điểm (không quá muộn, không quá sớm; tùy thuộc vào chính sách của nhà cung cấp) nếu các hóa đơn của nhà cung cấp được tạo và quản lý Odoo. Quá trình này trở nên dễ dàng với Odoo. Odoo cũng giúp tạo báo cáo để theo dõi số nợ phải trả của bạn.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nếu người dùng muốn kiểm soát các hóa đơn nhà cung cấp, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Mua hàng Odoo. Điều này cho phép người dùng kiểm soát và hoàn thành trước dựa trên các đơn mua hàng.

Tạo hóa đơn mua hàng

Tính năng này có thể được cấu hình theo hai cách khác nhau. Phương pháp đầu tiên là nhấp vào tùy chọn Hóa đơn mới từ Bảng điều khiển kế toán trong phần Hóa đơn của nhà cung cấp. Tùy chọn thứ hai là đi tới Kế toán> Nhà cung cấp> Hóa đơn.


Người dùng sẽ được điều hướng đến một cửa sổ mới như được cung cấp bên dưới khi nhấp vào nút TẠO

Tại đây, người dùng có thể dễ dàng đăng ký hóa đơn nhà cung cấp mới bằng cách chọn nhà cung cấp và ghi nhận nội dung hóa đơn của họ làm Tham chiếu nhà cung cấp. Người dùng cũng có thể thêm và xác nhận các dòng sản phẩm. Ở đây, người ta phải cẩn thận để đảm bảo số lượng sản phẩm, thuế / chi phí và giá cả chính xác.

Tạo thanh toán thủ công

Lộ trình :  Kế toán-> Kế toán-> Bút toán phát sinh


Người dùng có thể tìm kiếm các hóa đơn mua hàng bằng cách sử dụng bộ lọc của hệ thống: có thể nhóm theo thời gian, khách hàng ..

Ngoài ra người dùng cũng có thể tạo mới bút toán thanh toán cho nhà cung cấp tại đây.


Nhà cung cấp lập hóa đơn thanh toán bằng Odoo

Người dùng có thể thanh toán cho nhà cung cấp một cách dễ dàng với Odoo. Số tiền chính xác có thể được thanh toán vào đúng thời điểm (không quá muộn, không quá sớm; dựa trên chính sách của nhà cung cấp). Điều này có thể thực hiện được nếu các hóa đơn của nhà cung cấp được đăng ký hoặc gia nhập Odoo. Odoo có thể giúp người dùng tạo báo cáo để theo dõi số dư phải trả cũ của bạn.

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Mua hàng Odoo nếu người dùng muốn kiểm soát các hóa đơn của nhà cung cấp nhận được từ các nhà cung cấp. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và hoàn tất trước quy trình dựa trên các đơn đặt hàng mua / mua trước đây.

Người dùng có thể cấu hình tính năng này theo hai cách khác nhau.

1. Nhấp vào tùy chọn Hóa đơn mới từ Bảng điều khiển kế toán trong phần Hóa đơn của nhà cung cấp

2. Chuyển đến Kế toán> Nhà cung cấp> Hóa đơn


 

Người dùng sẽ được chuyển hướng khi nhấp vào nút TẠO


 
Người dùng có thể dễ dàng đăng ký hóa đơn nhà cung cấp mới tại đây bằng cách chọn nhà cung cấp. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách Tham chiếu Mã số hóa đơn Nhà cung cấp. Người dùng cũng có thể thêm và xác nhận chi tiết đơn hàng. Người dùng phải tỉnh táo để yêu cầu số lượng sản phẩm, thuế / chi phí và giá cả chính xác.

Người dùng cũng có thể định cấu hình tài khoản tại Tab Chi tiết bút toán. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào phần Tài khoản,


 

Khi nhấp vào Đăng ký thanh toán, bạn sẽ nhận được một cửa sổ mới. Tại đây, bạn có thể Ghi nhận thanh toán.


 

Bây giờ Nhấp vào Ghi nhận thanh toán Thanh toán toàn bộ hoặc 1 phần giá trị đơn hàng. Sau đó, trạng thái sẽ chuyển thành thanh toán.
 

Mục nhật ký sẽ tự động được tạo tùy thuộc vào hóa đơn. Người dùng có thể xem sổ nhật ký mua hàng trong một vài bước. Đi tới Kế toán> Nhật ký> Mua hàng.


 

Người dùng có thể kiểm tra các báo cáo Lãi & lỗ hoặc Bảng cân đối kế toán. Điều này có thể được thực hiện sau khi xác thực một số hóa đơn của nhà cung cấp.


Báo cáo tuổi nợ phải trả

Để đến được với báo cáo tuổi nợ phải trả : Báo cáo> Báo cáo đối tác> Phải trả người cao tuổi.


 

Người dùng có thể truy cập thông tin chi tiết về các hóa đơn và lệ phí chưa thanh toán bằng cách nhấp trực tiếp vào mở cửa hàng bán. Người dùng cũng có thể bình luận trên bất kỳ dòng nào để cảnh báo cho ban quản lý về nó.

Người dùng cũng có thể sử dụng Odoo để in báo cáo ở định dạng Excel hoặc PDF.


Phương pháp làm tròn tiền mặt

Làm tròn tiền mặt được thực hiện khi Giá trị tiền nhỏ hơn loại mệnh giá nhỏ nhất của đơn vị tiền tệ.

Làm tròn tiền mặt là một tính năng quan trọng đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Odoo cho phép nhà cung cấp làm tròn các khoản thu khi có nhu cầu. Odoo hỗ trợ chuyển tiền mặt. Odoo cũng giúp người dùng làm tròn tổng số tiền của hóa đơn đến 5 xu gần nhất. Nhà cung cấp sử dụng Odoo sẽ có thể tạo hóa đơn với tổng số tiền được làm tròn.

Bạn có thể kích hoạt tính năng này một cách nhanh chóng. Chuyển đến Module Kế toán> Cấu hình> Cài đặt> Thuế> Phương pháp làm tròn


 

Làm tròn từng dòng: Làm tròn trên mỗi dòng có thể được sử dụng nếu giá của bạn bao gồm thuế. Làm tròn trên mỗi dòng giúp tính tổng các tổng phụ của dòng bằng với tổng có thuế.

Làm tròn toàn cục: Người dùng có thể trực tiếp chọn mục này.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!