Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách là bước đệm dẫn đến thành công cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Odoo đã phát triển một mô-đun kế toán nhằm mục đích trang bị cho một doanh nghiệp một công cụ tổng hợp và phân tích tài chính hiệu quả để quản lý ngân sách.Nhà quản trị có thể lập kế hoạch, theo dõi và giám sát hoạt động cũng như hiệu quả tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Để sử dụng kế hoạch ngân sách Odoo, người dùng phải định cấu hình ba trong số các tính năng sau.

- Dự thảo ngân sách

- Tài khoản phân tích

- Ngân sách

Vị trí ngân sách có thể được giải thích như một loại ánh xạ của các tài khoản chung với ngân sách. Để tạo một vị trí ngân sách, người dùng phải đi đến

Kế toán> Cấu hình> Kế toán> Dự thảo ngân sách
Người dùng có thể tạo mới tài khoản ngân sách bằng tùy chọn Tạo trên menu.  

 

 

- Đặt tên cho dự thảo ngân sách

Tại đây, người dùng có thể xác định tất cả các tài khoản được liên kết với ngân sách.


 

Người dùng phải Lưu các thay đổi để xác nhận dự thảo Ngân sách của công ty.


 Người dùng có thể làm theo các bước tương tự để tạo dự thảo ngân sách doanh thu. Sự khác biệt duy nhất là đối với vị trí ngân sách doanh thu, người ta phải chọn các tài khoản thu nhập có liên quan.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!