Quản lý kế toán phân tích

Kế toán phân tích của nền tảng Odoo có thể được sử dụng để xác định các hoạt động tài chính như lập hóa đơn, bán hàng, mua hàng và các hoạt động tài chính khác ... liên quan để xác định nơi các khoản tiền của công ty đang được chi tiêu và được giữ lại. Nền tảng Odoo cho phép người dùng quan tâm đến các tài khoản và thẻ phân tích không ảnh hưởng đến biểu đồ tài khoản của công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Kế toán phân tích Odoo có thể được sử dụng cho các hoạt động tài chính khác nhau như phân tích chi phí của công ty, tái lập hóa đơn sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để xác định khía cạnh tài chính của các dự án và do đó xác định hiệu suất và năng suất.

Các khía cạnh kế toán phân tích có thể được kích hoạt để hoạt động trong nền tảng Odoo bằng cách bật tùy chọn kế toán phân tích trong menu cài đặt của tab kế toán. Ngoài ra, các thẻ phân tích có thể được kích hoạt cho hoạt động trong nền tảng.

Tài khoản phân tích


 

Các tài khoản phân tích của nền tảng được xác định trong menu tài khoản phân tích. Có thể được truy cập từ tab cấu hình của Module. Tại đây, tất cả các tài khoản phân tích được liệt kê và người dùng có thể chỉnh sửa chúng và tạo tài khoản mới.


 

Các tài khoản phân tích cho nền tảng có thể được tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn. Người dùng có thể cung cấp tên cho tài khoản phân tích, số tham chiếu, chi tiết khách hàng, phân bổ nhóm và các dòng ngân sách có thể được xác định trong các mục ngân sách.


 Lưu ý:  Ở đây, trong hạng mục Ngân sách, trường Tài khoản phân tích được Odoo đặt là không bắt buộc. Nhưng để đảm bảo hoạt động tốt của "tài khoản Phân tích" Ngân sách là bắt buộc. Vì vậy, bạn phải đặt tài khoản Phân tích trong dòng Ngân sách. Người dùng có thể tạo một tài khoản phân tích mới hoặc chọn một tài khoản phân tích hiện có từ các dòng ngân sách. Người dùng sẽ phải xác nhận ngân sách.


Nhóm tài khoản phân tích

Người dùng có thể tạo và chỉ định các tài khoản phân tích thành các nhóm tài khoản phân tích trong Odoo. Các nhóm tài khoản phân tích này có thể được truy cập từ menu nhóm phân tích có thể truy cập từ tab cấu hình.


Trong menu, tất cả các nhóm phân tích được liệt kê và người dùng có thể chọn để tạo một nhóm mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo. Trong cửa sổ tạo nhóm, người dùng có thể xác định tên, nhóm mẹ, cung cấp công ty và mô tả tùy chỉnh cho nhóm đang được xác định.


Tài khoản quản trị mặc định

Các tài khoản quản trị mặc định của nền tảng Odoo có thể được mô tả để phân loại các tài khoản phân tích có sẵn. Người dùng có thể truy cập vào tài khoản quản trị mặc định từ tab Cấu hình của phân hệ kế toán.

Tại đây, tất cả các tài khoản quản trị mặc định sẽ được liệt kê và người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có thể truy cập. Trong cửa sổ tạo tài khoản quản trị mặc định mới, người dùng có thể cung cấp tên của tài khoản, thiết lập các điều kiện để sử dụng tài khoản này. Như sản phẩm, người dùng, đối tác và tài khoản đối tác, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Hoạt động của tài khoản phân tích

Hãy tạo một hóa đơn để chứng minh hoạt động tài khoản phân tích. Bạn có thể tạo hóa đơn mới từ tab khách hàng và chọn hóa đơn. Nơi người dùng sẽ được mô tả với tất cả các hóa đơn được tạo từ nền tảng và có thể tạo các hóa đơn mới.

Tạo hóa đơn và xác nhận thao tác cung cấp và xác minh thông tin chi tiết. 

Nếu khoản thanh toán được xác thực, thì quy trình được chỉ định bằng nhãn.


Bây giờ trở lại menu các mục Bút toán phát sinh có thể truy cập từ menu cấu hình của phân hệ, người dùng sẽ được mô tả tất cả các khía cạnh kế toán của công ty.


Người dùng có thể lọc ra các tài khoản dựa trên ngày hoạt động và thêm một bộ lọc bổ sung các tài khoản phân tích.


 

Khi chọn một mục nhập tương ứng, người dùng có thể xem tất cả các chi tiết của cùng một hoạt động tài khoản phân tích và các chi tiết hóa đơn được phân bổ với tài khoản tương ứng.Báo cáo phân tích

Vì báo cáo là một trong những khía cạnh chính của nền tảng Odoo nên người dùng cũng có thể tạo các báo cáo phân tích khác nhau về các hoạt động. Kế toán -> Báo cáo -> Báo cáo phân tích


 

Odoo cung cấp khả năng sử dụng các bộ lọc mặc định cũng như tùy chỉnh khác nhau cũng như tùy chọn nhóm để sắp xếp dữ liệu cần thiết.

Việc lọc có thể được thực hiện dựa trên ngày tháng bằng cách chọn tùy chọn có sẵn các tùy chọn mặc định cũng như tùy chỉnh.


 

Để xem số dư của nhóm theo phân cấp và tổng phụ, người dùng có thể chọn trong tùy chọn. Ngoài ra, người dùng có thể chọn tùy chọn mở để xem các tài khoản phân tích được mở.


 

Người dùng có thể xuất báo cáo phân tích ra file Exel. Ngoài ra, người dùng có thể chọn tùy chọn xem trước bản in trước khi in ra.


 

Báo cáo lãi lỗ của tài khoản phân tích

Để có được báo cáo lãi và lỗ của các tài khoản phân tích, người dùng có thể chọn báo cáo lãi và lỗ có thể truy cập từ tab báo cáo.

Ở đây mô tả các báo cáo lãi và lỗ của nền tảng và hoạt động của công ty.


Người dùng có thể lọc ra các khía cạnh tài khoản phân tích của các hoạt động của công ty bằng cách sử dụng tùy chọn lọc thông minh có sẵn trong menu báo cáo lãi và lỗ. Các tài khoản phân tích bắt buộc phải được thêm vào và người dùng cũng có thể thêm các thẻ hoạt động.

 

Khi hoàn tất các thao tác lọc, người dùng có thể xem tất cả các tài khoản phân tích và báo cáo lãi lỗ của chúng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!