Bảng thông tin kế toán

Hệ thống Odoo cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển kế toán hiệu quả và đáng tin cậy để giải quyết các hoạt động kế toán của công ty. Người dùng có thể tạo hóa đơn bán, hóa đơn nhà cung cấp, các hoạt động hoạt động ngân hàng, tiền mặt, điểm bán lẻ .. từ trang tổng quan này.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Bảng điều khiển của phân hệ kế toán
Bật Chọn biểu tượng menu có sẵn trong các tab tương ứng được mô tả trong trang tổng quan.


Người dùng có thể chọn thêm hóa đơn mới, hóa đơn, công nợ âm,tải lên hóa đơn, v.v. bằng cách sử dụng tùy chọn tạo mới có sẵn đối với mỗi tab. Trong tab chế độ xem, người dùng có thể xem menu hóa đơn, ghi chú tín dụng và đối chiếu thanh toán. Ngoài ra, trong tab mới, người dùng có thể tạo hóa đơn, ghi chú tín dụng và tải hóa đơn lên nền tảng.

Để tạo hóa đơn mới, người dùng có thể chọn tùy chọn tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng, địa chỉ giao hàng, thuế được phân bổ, ngày tháng, ngày đến hạn và mục nhập nhật ký. Người dùng có thể thêm các sản phẩm liên quan đến doanh số bán hàng vào hóa đơn bằng cách chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn trong menu dòng sản phẩm. Một ghi chú và phần cũng có thể được thêm vào dưới các dòng hóa đơn.


 

Trong tab thông tin khác, người dùng có thể xác định các tham chiếu khách hàng, nhân viên bán hàng, nhóm bán hàng, chi tiết ngân hàng, chi tiết kế toán và vị trí tài chính.


 

Các khía cạnh báo cáo khác nhau của trang tổng quan sẽ cho phép người dùng tạo báo cáo về nhà phân tích hóa đơn, báo cáo cũ và báo cáo tiếp theo.


 

Ngoài ra, trong bảng điều khiển kế toán, dữ liệu có sẵn có thể được lọc và nhóm lại để phân loại dữ liệu được yêu cầu cụ thể bằng cách sử dụng các tùy chọn mặc định cũng như tùy chỉnh khác nhau có sẵn.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!