3. Bảng cân đối kế toán - Tài sản

Administrator

25/07/2021

Bảng cân đối kế toán - Tài sản

Marilyn giải thích bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính báo cáo số lượng tài sản (A) của công ty, (B) nợ phải trả, và (C) cổ đông của chủ sở hữu tại một thời điểm cụ thể. Bởi vì bảng cân đối kế toán phản ánh một điểm cụ thể trong thời gian chứ không phải là một khoảng thời gian , Marilyn thích tham khảo bảng cân đối như là một "ảnh chụp nhanh" về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định. Ví dụ, nếu một bảng cân đối kế toán được ghi vào ngày 31 tháng 12, số tiền ghi trên bảng cân đối kế toán là số dư trong tài khoản sau khi tất cả các giao dịch liên quan đến ngày 31 tháng 12 đã được ghi nhận.


(A) Tài sản

Tài sản là những thứ mà công ty sở hữu và đôi khi được gọi là tài nguyên của công ty. Joe dễ hiểu điều này - ngoài phần trên đỉnh đầu anh ta đặt tên cho những thứ như xe của công ty, tiền mặt trong ngân hàng, tất cả các vật dụng mà anh ta có trong tay, và chiếc búp bê anh ta sử dụng để giúp di chuyển những lô đất nặng hơn. Marilyn gật đầu và cho Joe biết những gì được báo cáo trong các tài khoản có tên Phương tiện Tiền mặt Vật tư và Thiết bị . Cô đề cập đến một tài sản mà Joe không xem xét - Các khoản phải thu . Nếu Joe chuyển giao bưu kiện, nhưng không được thanh toán ngay cho giao hàng, số tiền phải trả trực tiếp là một tài sản được gọi là Tài khoản phải thu.


Tiền trả trước

Marilyn đưa ra một tài sản ít rõ ràng hơn-phần chưa hết của chi phí trả trước . Giả sử Giao hàng Trực tiếp thanh toán $ 1,200 vào ngày 1 tháng 12 đối với phí bảo hiểm sáu tháng trên phương tiện giao hàng. Khoản này chia ra thành 200 đô la một tháng (1.200 đô la cho 6 tháng). Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 12, giá trị bảo hiểm 200 đô la sẽ được "sử dụng hết" hoặc "hết hạn". Số tiền hết hạn sẽ được báo cáo là Chi phí Bảo hiểmvào báo cáo kết quả hoạt động tháng 12. Joe hỏi Marilyn, nơi còn lại 1.000 đô la phí bảo hiểm chưa hết hạn sẽ được báo cáo. Trên bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12, Marilyn nói với anh ta, trong một tài khoản tài sản được gọi là Prepaid Insurance .

Các ví dụ khác về những thứ có thể được trả trước khi chúng được sử dụng bao gồm nguồn cung cấp và phí hàng năm cho một hiệp hội thương mại. Phần hết hạn trong kỳ kế toán hiện hành được liệt kê là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Phần chưa hết hạn được liệt kê là một tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Marilyn bảo đảm với Joe rằng ông sẽ sớm nhìn thấy một liên kết đáng kể giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, nhưng bây giờ cô tiếp tục giải thích về tài sản của cô.


Nguyên tắc chi phí và bảo tồn

Joe biết rằng mỗi tài sản của công ty đều được ghi nhận theo giá gốc và thậm chí nếu giá trị thị trường của một mặt hàng tăng thì kế toán sẽ không tăng số tiền ghi nhận của tài sản đó vào bảng cân đối kế toán. Đây là kết quả của một nguyên tắc kế toán cơ bản khác được gọi là nguyên tắc chi phí .

Mặc dù kế toán nói chung không làm tăng giá trị của một tài sản, nhưng chúng có thể làm giảm giá trị của nó như là một kết quả của một khái niệm được gọi là chủ nghĩa bảo thủ .  span class="notranslate" style="border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;">Ví dụ: sau vài tháng kinh doanh, Joe có thể quyết định rằng anh ta có thể giúp đỡ một số khách hàng - cũng như kiếm thêm thu nhập - bằng cách kiểm kê hộp đựng để bán. Giả sử rằng Giao hàng Trực tiếp đã mua 100 hộp với giá $ 1,00 mỗi cái. Kể từ thời Joe mua chúng, tuy nhiên, giá bán buôn hộp đã được cắt giảm 40% và ở mức giá hiện tại, ông có thể mua chúng với giá $ 0.60 mỗi. Nếu giá trịthuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc , nguyên tắc chủ nghĩa bảo thủ chỉ đạo kế toán báo cáo số tiền thấp hơn là giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Nói tóm lại, nguyên tắc chi phí nói chung ngăn cản tài sản bị báo cáo nhiều hơn chi phí, trong khi thuyết bảo thủ có thể yêu cầu tài sản được báo cáo ít hơn chi phí của họ.


Khấu hao

Joe cũng cần biết rằng số tiền được báo cáo trên bảng cân đối tài sản như thiết bị, xe cộ, và các tòa nhà thường bị giảm sút. Khấu hao được yêu cầu theo nguyên tắc kế toán cơ bản được gọi là nguyên tắc phù hợp . Khấu hao được sử dụng cho các tài sản mà cuộc sống không phải là thiết bị không xác định, các phương tiện quá cũ và tốn kém để duy trì, tuổi của tòa nhà và một số tài sản (như máy tính) trở nên lỗi thời. Khấu hao là việc phân chia chi phí của tài sản sang Chi phí khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động trong suốt thời gian hữu dụng.

Ví dụ: giả định rằng xe tải Giao hàng trực tiếp có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và đã được mua với giá 20.000 USD. Kế toán có thể phù hợp với $ 4,000 ($ 20,000 ÷ 5 năm) của Chi phí khấu hao với doanh thu của năm năm trong năm năm. Mỗi năm số tiền vận chuyển của chiếc xe tải sẽ giảm tới 4.000 USD. (Giá trị ghi sổ - hoặc "giá trị sổ sách" - được báo cáo trên bảng cân đối kế toán và chi phí của chiếc van trừ đi tổng giá trị khấu hao kể từ khi xe tải được mua). Điều này có nghĩa là sau một năm, bảng cân đối kế toán sẽ báo cáo giá trị Của van giao hàng là 16.000 đô la, sau hai năm giá trị còn lại sẽ là 12.000 đô la, vv Sau năm năm - sự kết thúc của cuộc đời hữu ích mong đợi của van - giá trị thực của nó bằng không.

Joe muốn chắc chắn rằng anh ta hiểu được Marilyn nói gì về tài sản trên bảng cân đối kế toán, vì vậy anh ta hỏi Marilyn liệu bảng cân đối có ảnh hưởng đến tài sản của công ty không. Anh ta ngạc nhiên khi nghe Marilyn nói rằng tài sản không được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo giá trị thị trường. Tài sản dài hạn (như nhà cửa, thiết bị và đồ đạc) được phản ánh theo giá gốc trừ đi số tiền đã gửi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới dạng Chi phí Khấu hao. Kết quả là giá trị thị trường của tòa nhà có thể tăng lên từ khi mua, nhưng số tiền trên bảng cân đối kế oán đã được giảm một cách liên tục vì kế toán đã chuyển một phần chi phí vào chi phí khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động để đạt được nguyên tắc phù hợp .

Một tài sản khác, Thiết bị Văn phòng , có thể có giá trị thị trường hợp lý nhỏ hơn nhiều so với giá trị ghi sổ được trình bày trên bảng cân đối kế toán. (Kế toán xem khấu hao như là một quá trình phân bổ - phân bổ chi phí để chi phí để phù hợp với chi phí với doanh thu do tài sản tạo ra. Các kế toán không xem khấu hao là một quá trình định giá.) Tài sản Đất không bị khấu hao, do đó, Xuất hiện với chi phí ban đầu ngay cả khi đất đai hiện nay có giá trị gấp trăm lần chi phí của nó.

Tài sản ngắn hạn (hiện tại) có thể sẽ gần với giá trị thị trường của chúng, vì chúng có xu hướng "quay đầu lại" trong thời gian tương đối ngắn.

Marilyn cảnh báo Joe rằng bảng cân đối kế toán chỉ báo cáo tài sản được mua và chỉ theo giá được báo cáo trong giao dịch. Điều này có nghĩa là danh tiếng của một công ty - tuyệt vời như nó có thể - sẽ không được liệt kê như một tài sản. Nó cũng có nghĩa là Jeff Bezos sẽ không xuất hiện như một tài sản trên bảng cân đối của Amazon.com; Logo của Nike sẽ không xuất hiện như một tài sản trên bảng cân đối kế toán; Vv Joe rất ngạc nhiên khi nghe điều này, vì những ý kiến ​​của ông có lẽ là những thứ có giá trị nhất mà các công ty có. Marilyn nói với Joe rằng anh đã học được một bài học quan trọng mà anh nên nhớ khi đọc bảng cân đối kế toán.Bắt đầu viết ở đây...

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!