2. Báo cáo thu nhập

Administrator

25/07/2021

Báo cáo Thu nhập

Marilyn chỉ ra rằng một báo cáo về thu nhập sẽ cho thấy Giao dịch trực tiếp có sinh lợi như thế nào trong khoảng thời gian được chỉ ra trong tiêu đề của câu lệnh. Giai đoạn này có thể là một tuần, một tháng, ba tháng, năm tuần, hoặc một năm-Joe có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào mà ông cho là hữu ích nhất.

Việc báo cáo lợi nhuận bao gồm hai điều: số tiền kiếm được (thu nhập) và chi phí cần thiết để kiếm được doanh thu.Như bạn sẽ thấy bên cạnh, thu nhập từ ngữ nghĩa là không giống như hóa đơn, và khoản chi phí liên quan đến nhiều thứ hơn là viết một tờ séc để thanh toán hóa đơn.


A. Thu nhập

Doanh thu chính cho Chuyển phát trực tiếp là khoản phí mà nó kiếm được để giao bưu kiện. Theo cơ sở kế toán hạch toán (đối lập với phương pháp kế toán tiền mặt ít được ưa thích ), doanh thu được ghi nhận khi thu được , chứ không phải khi công ty nhận tiền. Ghi thu nhập khi có thu nhập là kết quả của một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản được gọi là nguyên tắc ghi nhận doanh thu .

Ví dụ: nếu Joe giao 1.000 bưu kiện vào tháng 12 với giá 4 đô la cho mỗi lần giao hàng, thì anh ta đã kiếm được khoản phí trị giá 4.000 đô la cho tháng đó. Anh ta gửi hoá đơn cho khách hàng của mình về các khoản phí này và điều khoản của anh ta yêu cầu khách hàng của anh ta phải trả trước ngày 10 tháng 1. Mặc dù khách hàng của anh ta sẽ không phải thanh toán Giao hàng Trực tiếp cho đến ngày 10 tháng 1, nhưng cơ sở tính lũy kế của kế toán đòi hỏi phải có 4.000 đô la được ghi vào tháng 12 Thu nhập, vì đó là khi công việc chuyển phát thực sự diễn ra. Sau khi chi phí phù hợp với doanh thu, báo cáo thu nhập cho tháng 12 sẽ cho thấy lợi nhuận của công ty trong giao hàng trong tháng 12 như thế nào.

Khi Joe nhận được khoản thanh toán thanh toán trị giá 4.000 đô la từ khách hàng vào ngày 10 tháng 1, anh ta sẽ lập một mục nhập kế toán để cho biết số tiền đã nhận được. Khoản thu nhập 4.000 đô la này sẽ không được coi là thu nhập tháng Giêng, vì doanh thu đã được báo cáo là doanh thu trong tháng 12 khi họ kiếm được. Khoản thu nhập 4.000 đô la này sẽ được ghi nhận vào tháng Giêng như là một khoản Giảm Tài khoản Phải thu . (Tháng 12 Joe đã nhập vào Tài khoản Phải thu và Bán hàng .)


B. Chi phí

Bây giờ Marilyn quay sang phần thứ hai của báo cáo thu nhập-chi phí. Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12 cho thấy chi phí phát sinh trong tháng 12 bất kể khi công ty thực sự chi trả chi phí. Ví dụ: nếu Joe thuê một người nào đó để giúp anh ta giao hàng vào tháng 12 và Joe đồng ý trả 500 đô la cho anh ta vào ngày 3 tháng 1 thì chi phí 500 đô la cần phải được hiển thị trong báo cáo thu nhập tháng 12 . Ngày thực tế mà số tiền $ 500 được thanh toán không quan trọng. Điều quan trọng là khi công việc đã được hoàn thành - khi chi phí phát sinh - và trong trường hợp này, công việc đã được thực hiện vào tháng Mười Hai. Chi phí 500 đô la được tính là khoản chi phí cho tháng 12 mặc dù số tiền này sẽ không được thanh toán cho đến ngày 3 tháng 1. Việc ghi lại các khoản chi phí với các khoản thu liên quan được kết hợp với một nguyên tắc kế toán cơ bản khác được gọi là nguyên tắc phù hợp .

Marilyn giải thích với Joe rằng việc chi 500 đô la tiền lương vào báo cáo thu nhập tháng 12 sẽ dẫn đến kết hợp chi phí lao động được sử dụng để chuyển bưu kiện vào tháng Mười Hai với thu nhập từ việc gửi bưu kiện tháng 12. Nguyên tắc phù hợp này rất quan trọng trong việc đo lường mức độ lợi nhuận của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Marilyn vui mừng khi thấy rằng Joe đã có một nắm bắt trực quan về nguyên tắc kế toán cơ bản này. Để đạt được doanh thu trong tháng 12, công ty phải chịu một khoản chi phí kinh doanh trong tháng 12, ngay cả khi chi phí sẽ không được thanh toán cho đến tháng Giêng. Các khoản chi phí khác sẽ được kết hợp với doanh thu tháng 12 sẽ là những khoản như khí đốt cho xe tải và các điểm quảng cáo trên đài phát thanh.

Joe yêu cầu Marilyn đưa ra một ví dụ khác về chi phí mà sẽ không được thanh toán vào tháng 12, nhưng sẽ phải được hiển thị / kết hợp như một khoản chi phí cho báo cáo thu nhập của tháng 12. Marilyn sử dụng Chi phí lãi vay tiền vay mượn làm ví dụ. Cô yêu cầu Joe hãy cho rằng vào ngày 1 tháng 12 Direct Delivery đã vay 20.000 đô la từ cô của Joe và công ty đồng ý trả khoản tiền 6 triệu hoa hồng mỗi năm cho cô của mình, hoặc 1.200 ô la một năm. Lãi suất này sẽ được thanh toán một lần vào ngày 1 tháng 12 mỗi năm.

Bây giờ mặc dù lãi suất đang được trả cho dì của anh chỉ một lần một năm một lần, nhưng Joe có thể thấy rằng trong thực tế, một chút chi phí lãi suất đó phát sinh mỗi ngày anh ta đang kinh doanh. Nếu Joe đang chuẩn bị bản báo cáo thu nhập hàng tháng , Joe nên báo cáo một tháng chi phí lãi suất trên báo cáo thu nhập mỗi tháng. Số tiền Giao hàng Trực tiếp sẽ phải chịu là Chi phí Tiền lãi sẽ là 100 đô la mỗi tháng trong suốt năm (20.000 đô la x 6% ÷ 12). Nói cách khác, Joe cần phải chi 100 đô la tiền lãi với doanh thu của mỗi tháng. Chi phí lãi vay được coi là một khoản chi phí cần thiết để kiếm được doanh thu được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Marilyn giải thích với Joe rằng báo cáo thu nhập phức tạp hơn một chút so với những gì cô ấy vừa giải thích, nhưng bây giờ cô ấy chỉ muốn Joe học các khái niệm kế toán cơ bản và một số thuật ngữ kế toán. Tuy nhiên, Marilyn chắc chắn rằng Joe hiểu một điểm đơn giản nhưng quan trọng: một báo cáo về thu nhập , không báo cáo tiền mặt đến - đúng hơn, mục đích của nó là (1) báo cáo doanh thu thu được từ những nỗ lực của công ty trong thời gian đó, và (2) báo cáo các chi phí phát sinh của công ty trong cùng kỳ. Mục đích của báo cáo thu nhập là để cho thấy lợi nhuận của một công ty trong một thời gian cụ thể. Sự khác biệt (hoặc "net") giữa doanh thu và chi phí cho Giao hàng trực tiếp thường được gọi là lợi nhuận và được đánh dấu là Thu nhập >ròng hoặc Lỗ ròng .

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!