E-Learning

Giáo dục trực tuyến (hay còn gọi là e-learning) là phương thức học ảo thông qua một thiết bị nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến (e-school) mà nơi đó vẫn nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có các bài kiểm tra như các trường học khác.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Giáo dục trực tuyến cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.

Hệ thống hóa: E-learning dễ dàng tạo và cho phép học viên tham gia học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viên. Với khả năng tạo những bài đánh giá, người quản lý dễ dàng biết được nhân viên nào đã tham gia học, khi nào họ hoàn tất khoá học, làm thế nào họ thực hiện và mức độ phát triển của họ.

Phương pháp học hiện đại đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2020 do đại dịch coronavirus đang thịnh hành. Các lớp học đã được tổ chức trực tuyến và các tổ chức đang cần cung cấp các bài học trực tuyến một cách khẩn cấp và làm cho ứng viên của họ có thẻ học tập ngay cả khi đang ở nhà.

Nền tảng Odoo đã nhận ra sự cần thiết của một nền tảng học tập trực tuyến và đã đưa ra Module elearning trước các đối thủ cạnh tranh của nó. Người dùng có thể xác định các khóa học và tạo các chứng chỉ và bài kiểm tra mà ứng viên có thể thực hiện trên trang web của công ty.

Module elearning của nền tảng Odoo có thể được cài đặt trong nền tảng từ module ứng dụng có sẵn. Hình ảnh dưới đây mô tả tổng quan về học tập trên màn hình chính của Module elearning. Người dùng có thể xem khóa học đã được mô tả trên nền tảng. Tổng quan có thể được xem trong danh sách cũng như chế độ xem kanban trong nền tảng Odoo. Ngoài ra, có nhiều chức năng phân loại khác nhau, các gian hàng mặc định và có thể tùy chỉnh sẽ giúp người dùng lọc và nhóm theo hoạt động của công ty. Các khóa học tương ứng được xác định có thể được chọn để xem và cần thực hiện các sửa đổi nếu có.


 

Tạo một khóa học mới

Người dùng có thể tạo một khóa học mới cho Module eLearning bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn trong cửa sổ tổng quan. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể gán tiêu đề khóa học mới và bất kỳ thẻ nào nếu được liên kết với nó. Các khóa học và các chuyến thăm có thể được xem bằng cách chọn menu có sẵn. Ngoài ra, các khóa học đã hoàn thành của ứng viên sẽ được mô tả trong menu hoàn thành. Hơn nữa, những người tham dự tại các cuộc đánh giá do ứng viên thực hiện có thể được xem trong menu tương ứng. Người dùng cũng có quyền điều hướng đến trang web của công ty để xem các khóa học.


 

Trong tab nội dung, người dùng có thể thêm mục, thêm nội dung và thêm chứng nhận . 

Thêm Nội dung
Thêm chứng nhận

 

Trong tab mô tả, người dùng có thể xác định mô tả khóa học và mục tiêu được phân bổ với hoạt động khóa học.


 

Trong menu tùy chọn, người dùng có thể xem các tùy chọn liên quan đến khóa học khác nhau có thể được chỉ định. Loại khóa học có thể được chọn là đào tạo hoặc tài liệu và người chịu trách nhiệm có thể được chỉ định. Trong tab thông tin giao dịch có thể bật xếp hạng và mô tả diễn đàn có thể được cung cấp nếu có.

  • Trong tab Quyền truy cập: Chính sách tham giá : Có thể chọn theo chế độ công khai; Hoặc khi được gửi email mời Email mặc định được gửi về nội dung mới và việc hoàn thành khóa học có thể được thêm vào. Những email này có thể được chọn từ các mẫu email được mô tả trong nền tảng.

        Hoặc có thể phải trả phí : Khi chọn chế độ on payment thì khóa học như là 1 sản phẩm có thể mua hoặc bán.


  • Hiển thị : Có thể được đặt ở chế độ công khai hoặc theo lời mời. Ngoài ra, khả năng hiển thị của khóa học có thể được công khai hoặc chỉ dành cho các thành viên.


 


Trong tab Karma cho các giai đoạn hoàn thành khóa học khác nhau có thể được xác định cho các ứng viên. Điểm nghiệp lực sẽ cung cấp điểm cho các ứng viên trong các giai đoạn hoạt động khác nhau đang được hoàn thành. Dưới tab phần thưởng có thể cung cấp điểm để đánh giá khóa học và hoàn thành khóa học. Trong tab quyền truy cập, điểm để thêm đánh giá, nhận xét và bình chọn cũng có thể được cung cấp. 

Người dùng cũng có thể chỉnh sửa các khóa học và thêm nội dung các khóa học đã có trên nền tảng. Ngoài ra, người dùng có thể chia sẻ khóa học cho các ứng viên khác nhau bằng cách sử dụng tùy chọn chia sẻ có sẵn. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!