Cấu hình nhóm khóa học và thẻ nội dung

Nhóm khóa học và thẻ nội dung dùng để cho người dùng dễ dàng phân loại các khóa học khác nhau trong 1 chương trình đào tạo.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Các khóa học được mô tả trong nền tảng Odoo có thể được phân loại dựa trên các nhóm mà chúng đã được phân bổ. Chức năng phân loại này sẽ cho phép cả người dùng cũng như ứng viên dễ dàng điều hướng đến các khóa học tương ứng. Menu nhóm khóa học có thể được truy cập từ tab cấu hình của Module e-learning.

Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các nhóm khóa học đang được mô tả và có các tùy chọn để tạo các nhóm khóa học mới cho học phần. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa những cái hiện có sẵn bằng cách chọn loại khóa học tương ứng.


 

Trong cửa sổ tạo nhóm khóa học, người dùng có thể cung cấp tên cho loại khóa học, chỉ định mục nhập menu của nó và cung cấp các tên thẻ được phân bổ cùng với loại khóa học có thể được xác định dựa trên các lựa chọn màu sắc đang được thực hiện.


 

Thẻ nội dung

Mô-đun e-learning cho phép người dùng tạo các thẻ nội dung có thể được gán cho các nội dung khác nhau đang được thêm vào. Các thẻ nội dung này có thể dựa trên nhóm khóa học hoặc mô tả khóa học được tạo. Menu thẻ khóa học có thể được xem từ menu cấu hình của Module.


Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các thẻ khóa học đang được mô tả và tạo thẻ khóa học mới bằng cách chọn tùy chọn tạo. Các tên thẻ có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu mô tả của khóa học do người dùng cung cấp. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!