Báo cáo

Báo cáo là một khía cạnh mà Odoo không bao giờ quên, tương tự trong trường hợp của eLearning.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nền tảng Odoo cung cấp sự cung cấp cho người dùng để tạo các báo cáo định lượng cũng như mô tả về các hoạt động eLearning khác nhau.

Chứng chỉ

Có thể xem chứng chỉ e-learning từ tab này vì nó có menu chứng chỉ nơi người dùng có thể xem tất cả các chứng chỉ và tạo chứng chỉ mới như đã mô tả ở trên.

Diễn đàn

Tất cả các báo cáo trên diễn đàn và danh sách các bài viết của diễn đàn được báo cáo truy cập từ tab báo cáo. Tại đây người dùng có thể tạo các báo cáo định lượng đồ họa dưới dạng biểu đồ đường, thanh và biểu đồ hình tròn. Ngoài ra, có sẵn các hoạt động lọc và nhóm theo các hoạt động mặc định cũng như tùy chỉnh.


 

Câu hỏi

Menu báo cáo cũng cung cấp cho người dùng tab câu đố, nơi tất cả các câu hỏi được mô tả trong các khía cạnh của eLearning đều được liệt kê.


 

Nhận xét / đánh giá

Đây là khía cạnh báo cáo cung cấp dữ liệu phân tích về các đánh giá và xếp hạng do ứng viên cung cấp trên các khóa học được xác định trong nền tảng. Báo cáo này cũng có thể được xem ở dạng biểu đồ đường, thanh và hình tròn. Ngoài ra, có nhiều chức năng sắp xếp mặc định cũng như có thể tùy chỉnh.


 

Nội dung

Odoo cũng cho phép người dùng tạo báo cáo về nội dung mô tả được cung cấp trong nền tảng. Khía cạnh báo cáo này sẽ cho phép người dùng mô tả nội dung của toàn bộ các khóa học eLearning được xác định.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!