Odoo ERP là gì?

Giới thiệu ngắn gọn về Odoo ERP, các phân hệ chức năng và ứng dụng của Odoo ERP

09/03/2021

Một cách ngắn gọn Odoo ERP là gì?

Odoo là một bộ đầy đủ các ứng dụng quản lý doanh nghiệp! (ERP)

Nó có nhiều phiên bản dành cho các nhu cầu khác nhau

Nó có thể được sử dụng ở rất nhiều ngành

Bạn có thể sử dụng một phần của Odoo

Odoo là một ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP (Enterprise Resources Planning)

Thực chất, Odoo đã vượt qua tầm của một hệ thống ERP, hệ thống ERP tập chung vào quản lý nội tại bên trong doanh nghiệp, bao gồm Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản xuất, Kế toán tài chính nhưng chưa bao gồm các công cụ tương tác với các đối tác bên ngoài như Odoo, ví dụ như Odoo có thêm các công cụ truyền thông, CRM, Website, Blog, Khảo sát, Email marketing, Communication... mà hệ thống ERP thông thường không có. 

Odoo là hệ thống ERP mã nguồn mở bắt nguồn từ Bỉ

Odoo hiện nay có ~4 triệu người dùng, đã có mặt ở nhiều quốc gia trong đó rất phổ biến tại Việt Nam


Một số công ty lớn sử dụng Odoo ERP ở Việt Nam


Các công ty khác trên thế giới sử dụng Odoo 


Odoo thích hợp với các công ty ở mọi quy mô, từ 1 nhân viên cho tới vài chục ngàn nhân viên, nền tảng Odoo ERP linh hoạt, tuỳ biến dễ dàng, đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, đa hệ thống kế toán tài chính, đa công ty giúp doanh nghiệp của bạn có thể mở rộng khi cần


Điều gì làm cho Odoo thực sự khác biệt

Tuyệt đẹp và dễ sử dụng

Trải nghiệm người dùng thân thiện

Linh hoạt và tích hợp mọi thứ

đáp ứng nhu cầu của cả các doanh nghiệp phức tạp nhất. Tính linh hoạt của Odoo thể hiện là các app và các chức năng có thể được thêm vào lần lượt theo sự phát triển của công ty

Có thể tuỳ biến theo doanh nghiệp

Odoo cho phép thay đổi lại cách hoạt động, phát triển thêm các tính năng mới, điều chỉnh những cái đã có sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp

Mã nguồn mở 

Hệ thống Odoo thường đáp ứng ngay khoảng 80% các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp và nó là mã nguồn mở, bạn có thể dùng phiên bản Community miễn phí hoặc bản Enterprise có phí. 

SkyERP sẽ tư vấn cho bạn nên lựa chọn phiên bản nào để phát triển là tốt nhất với tình hình cụ thể của doanh nghiệp bạn. 


Các giải thưởng và sự công nhận